El GER-EA inicia el control reproductiu de l’àguila de panxa blanca i reial. Febrer-2012

Un any més membres del Grup d’Estudi i Protecció dels rapinyaires inicien el control reproductiu anual d’àguila de panxa blanca i real. El cens es fa a tota la província de Castelló, concentrant els esforços principalment en els territoris ocupats en els últims cinc anys. Respecte a les dades de l’any passat, en alguns territori amb bones reproduccions, es van observar fracassos tant en àguila real com en àguila de panxa blanca, igual com van vore territoris on no es va poder detectar la reproducció en cap niu conegut. Aquest fet fa que no baixem la guàrdia davant aquests moviments i davant possibles espolis com els ocorreguts al Baix Maestrat l’any passat.       

Adults volan i posats a un lloc de descans d’àguila de panxa blanca. Sª d’Espadà. Fotos Josep Bort

Per part del GER-EA, anem a enviar un escrit a la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient, com altres anys, informant-los que anem a iniciar l control de les rapinyaires, on col · loquem nom i DNI de les persones que realitzarem el cens.

Per al control dels territoris i en el cas del cens d’àguila reial i àguila de panxa blanca, les visites es distribueixen de forma genèrica a:

Primeres visites: entre l’1 de gener i principi de març. Amb l’objectiu de la detecció de l’ocupació o no, dels territoris i les zones de cria.

Segones visites: Final de març i tot abril, per detectar la presència dels rapinyaires en actitud d’incubació o observació de petits polls.

Terceres visites: Durant el mes de maig – juny. Per comptabilitzar el nombre de polls grans al niu (polls supervivents).

Quartes visites: Durant els mesos de juliol – agost. Per detectar presència de joves volanders que no hagin pogut ser detectats en les anteriors visites.

La observació i filmació de les aus, amb telescopis ia gran distància, deu assegurant la NO interferència de la nostra presència amb l’activitat normal de les àguiles. De fet els nostres majors esforços se centren en parelles desconegudes o poc controlades per altres persones o organismes.

A la vegada aquestes visites ens permeten tenir un coneixement millor de la zona i poden detectar possibles amenaces a les zones de cria, com les col · locació de piquetes i elements d’escalada en les proximitat dels nius, com les trobades a Montanejos (b º Maimona), Argelita (Font dels Ignacios), Ludiente (Salt del Cavall), Vilanova d’Alcolea, localització de rapinyaires electrocutades (Segorbe, Vilanova d’Alcolea), caça furtiva, espolis (Xert), desaparició de pollets en el niu, o molèsties per excursionistes o motos de trial a les voltants dels nius (Benitandús), aspectes que es comuniquen a la Conselleria directament o indirectament.

 

  Control d’una zona d’àguila de panxa blanca. La distància element fonamental per evitar molèsties.

Recompte d’aus en posadors. Les Goles del Millars.

31/01/2012

Continuant amb el recompte d’aus en posadors, membres del GER-EA van fer un recompte d’aus en els seus posaderos a les goles del riu Millars. Es inici a les 17 h. amb la intenció d’acabar de nit, encara que vam haver de deixar a les 18,30 h.
En principi es van comptabilitzar tres espècies principalment. Dormidor de garses, esplugabous i de cormorans.

 

Corbs marins 31/01/2012. Goles del Millars

Les dades són:

Pica pica 329
Phalacrocorax carbo 233
Bubulcus ibis 385
Circus aeruginosus 1
Larus michahellis 17
Larus audouinii 6
Phoenicurus ochruros 2
Fringilla coelebs 10
Sylvia melanocephala 1
Fulica atra 18
Ardea cinerea 5
Gallinago gallinago 1

 Observem que les primeres aus d’entrar, 17,15 h. als dormidors són les garses, reunint en arbres i arbustos prop del riu per posteriorment entrar al dormidor dins del riu i sobre canyes. Posteriorment ho fan els corbs marins, sobre les 18 h., Encara que ja havien aus posades alguns en els arbres. Al final de tot arribaven les esplugabous a partir de les 18 h.

 

   

Dormidor de garses i esplugabous. Goles del riu Millars 31/01/2012

 

Cens de limicoles a les Goles del riu Millars. 24/01/2012

Seguint amb el cens de limícoles que aquesta col · labora el GER-EA, censan des de la desembocadura del riu Millars fins ma marjal d’Almenara. En aquesta ocasió es realitza el cens amb membres de la Colla Ecologista de Castelló-EA.
S’inicia el trajecte a les 9:00 h. des de la depuradora d’Almassora fins a la mar, pel marge nord del riu. Tornant fins al camí de la Cossa passant a la part sud del riu, realitzant el recorregut fins l’observatori d’aquest marge del riu.

Les dades obtingudes són:

Ptyonoprogne rupestris 17
Turdus philomelos 1
Tringa ochropus 1
Upupa epops 1
Burhinus oedicnemus 9
Lanius meridionalis 1
Anas platyrhynchos 58
Vanellus vanellus 1
Fulica atra 17
Gallinago gallinago 3
Ardea cinerea 12
Phalacrocorax carbo 25
Tachybaptus ruficollis 2
Anas crecca 150
Buteo buteo 1
Circus aeruginosus 1
Falco tinnunculus 4
Anas clypeata 24

En tot el recorregut hem observat molt poques limícoles, tot i que ha estat una sorpresa el veure torlits, usuals al voltant del riu però difícils d’observar-los.
Sembla que hi ha hagut un lleuger augment de les xarxets comuns a la zona, màxim lloc d’hivernada d’aquesta petita anàtid.

  

Torlits a la zona final del riu Millars. 24/01/2012

 

Xarxet i Cullerot a la zona final del riu Millars. 24/01/2012


Cens d’aus marines platja d’Almenara. 14/01/2012

CENS D’AUS MARINES 2012. PLATJA D’ALMENARA (CASTELLÓ)

Un any més membres del GER-EA col · laboren amb el cens d’aus marines al País Valencià. A continuació es llisten les espècies i nombre d’individus comptabilitzats.

Dia: 2012.01.14. Horari. Inici: 8,30 h. Final: 11,30 h.

Observadors: Juan Luis Bort i Josep Bort (GER-EA)

Meterología: Inici: Mar en calma, vent nul, visibilitat bona, molt al fons lleugera boira.
Canvia a partir 10:15 h. : Mar en calma, brisa, visibilitat bona, boira lleugera.
Hores: De 8:30 a 11:30.

Recompte:

[table id=2 /]

Recompte aus marines a la marjal de La Llosa: de 12:30 a 13:30h.

G. vulgar: aproximadament 2.000 ex.
G. fosca: 113 ex.

G. Argentat mediterrani: 37 ex.

G. Corsa: 2 ex.

Corba marina grossa: 700 ex. enmig de la marjal i hostaler.

 

Colimbo chico (Gavia stellata ) Platja d’Almenara 14/01/2012. Vídeo J.Lluis Bort

Tres dies de gener 2012 censant al voltant de l’aeroport de Castelló. Un lloc molt important com a font d’aliment per a les aus rapinyaires.

 

Visió del aeropuert: pista, torre de control i estatua de la entrada 4/01/2012

Durant la primera quincena de gener 2012, membres del GER-EA ens desplacem a realitzar alguns recomptes d’aus i mamífers al voltant de l’aeroport de Castelló.

Aquest recompte, que ja es va realitzar en anys anteriors, tenia com a objectiu detectar les aus rapinyaires hivernants en aquesta zona i constatar la abuncancia de conill que la premsa local referia.

El més destacat van ser la detecció d’una parella d’àligues reials, ja detectada en aquesta zona anteriorment, que utilitzava les torres elèctriques com a observatori. En retirar la línia elèctrica la parella d’àguiles reials utilitza les pedres que estan al costat de la pista de l’aeroport.

                   
      A. reial  en Torre                        Membres filman a  les A. reials GER-EA            A.reial caçant dalt l`aeroport
             31/05/2010                                                      4/01/2012                                                              9/01/2012

Els resultats obtinguts són:

4/01/2012

Upupa epops 1
Buteo buteo 6
Sturnus vulgaris 600
Falco tinnunculus 2
Aquila chrysaetos 2
Pica pica 3
Alectoris rufa 6
Saxicola torquatus 7
Cisticola juncidis 5
Fringilla coelebs 57
Serinus serinus 11
Corvus corax 3
Emberiza calandra 33
Phoenicurus ochruros 2
Upupa epops 1
Sylvia melanocephala 2
Turdus philomelos 1
Anthus pratensis 31
Motacilla alba 1
Columba livia 18
Motacilla cinerea 1
Vanellus vanellus 20
Circus aeruginosus 1
Fringilla coelebs 12
Carduelis carduelis 2
Saxicola torquatus 1

9/01/2012

Buteo buteo 9
Saxicola torquatus 6
Turdus merula 3
Vanellus vanellus 2
Alectoris rufa 6
Turdus philomelos 21
Sylvia melanocephala 3
Fringilla coelebs 7
Carduelis chloris 2
Falco tinnunculus 6
Aquila chrysaetos 2
Carduelis cannabina 1
Erithacus rubecula 4
Fringilla coelebs 45
Phoenicurus ochruros 2
Serinus serinus 7
Carduelis carduelis 2
Sylvia melanocephala 3
Accipiter nisus 1

11/01/2012

Turdus philomelos 48
Turdus merula 2
Galerida cristata 4
Carduelis carduelis 3
Pica pica 13
Fringilla coelebs 165
Anthus pratensis 98
Saxicola torquatus 7
Lanius meridionalis 3
Alectoris rufa 7
Corvus corax 1
Ptyonoprogne rupestris 30
Vanellus vanellus 9
Motacilla alba 8
Phoenicurus ochruros 2
Phoenicurus ochruros 2
Serinus serinus 16
Erithacus rubecula 8
Columba palumbus 18
Columba livia 12
Falco tinnunculus 1
Buteo buteo 9
Accipiter gentilis 2 (ad + jov.)
Emberiza cirlus 2
Phoenicurus ochruros 2
Sylvia melanocephala 5
Sturnus vulgaris 2000
Circus aeruginosus 1 macho
Turdus philomelos 43
Fringilla coelebs 35
Serinus serinus 3
Fringilla coelebs 25
Erithacus rubecula 9
Ptyonoprogne rupestris 12
Sylvia melanocephala 1
Accipiter nisus 1
Falco tinnunculus 1
Turdus merula 2
Sylvia atricapilla 2
Carduelis chloris 2
Corvus corax 2
Fringilla coelebs 34
Phoenicurus ochruros 2
Saxicola torquatus 2
Sylvia melanocephala 3
Parus major 1
Monticola solitarius 1
Erithacus rubecula 5

 Del conill (Oryctolagus cuniculus), vam detectar el primer día 4 ex, el segon 6 ex. (ú atropellat a la pista asfalta), el tercer día 8 ex. Sembla ser que aquests conills entren per l’aeroport per sota de la tanca, on es refugien i s’alimenten de les zones de cultiu que envolten l’aeroport.

Encara que el nombre de conills observat directament, és una xifra important. A més es van detectar nombroses zones amb excrements fresques de conills i forats o caus. Com signes indirectes de la presència d’important quantitat de conill, són la presència de diverses espècies de rapinyaires, tant de grans dimensions, com l’àguila real o de mida mitjana com el aligot, el azor.Otros predadors de petit i mitjana grandària com els arpelles, aguilons pàl · lids, i petites rapinyaires com l’esparver i el xoriguer comú són indicatiu és la gran quantitat d’aliment que pot ser utilitzat per les rapinyaires. S’observen grups de perdius, de coloms salvatges, i centenars d’aus fringíl · lids com els torts, sense comptabilitzar altres espècies com els micromamífers, amfibis i rèptils. Tota una explosió de fauna que col · loca a l’aeroport de Castelló com un dels millors llocs com font d’alimentació d’espècies en perill d’extinció o vulnerables com les aus rapinyaires.

Un bon lloc per als observadors d’aus.

     

 Aligot 9/01/2012                   Tort comú 11/01/2012                     Merita 4/01/2012         Conill 11/01/2012
Totes les fotos d’aquest article són de Josep Bort.

 

 En tots els articles s’exposen les fotos obtingudes en aquest dia i en aquest lloc. En cas contrari es referència la data de realització de la foto.

Els textos i les fotografies són propietat dels seus autors i del GER-EA, no està permesa la seva reproducció total o parcial sense el consentiment exprés d’aquestos i del grup.

Cens d’aus a la marjal de la Llosa i Xilxes. 10/01/2012

Membres del GER-EA inicien el recompte d’aus a la marjal de la Llosa i Xilxes en col · laboració dels membres del grup Acció Ecologista Agró (organitzador).

10/01/2012

Observadors: Josep Bort , Sergi Marza y J.Lluis Bort (GER-EA).
Els resultats obtinguts són:

Marjal de La Llosa:

Circus aeruginosus 3
Bubulcus ibis 48
Turdus merula 1
Ardea cinerea 68
Egretta garzetta 194
Egretta alba 2
Phalacrocorax carbo 10
Lanius excubitor 1
Phoenicurus ochruros 3
Vanellus vanellus 65
Cisticola juncidis 3
Anthus pratensis 50
Falco tinnunculus 3
Buteo buteo 3
Galerida cristata 4
Fringilla coelebs 75
Tringa ochropus 1
Tringa ochropus 1
Hieraaetus pennatus 1
Luscinia svecica 4
Emberiza schoeniclus 7
Motacilla alba 12
Larus ridibundus 700
Larus fuscus 42
Saxicola torquatus 8

Marjal de la Llosa, tractor movent la terra, envoltat per gavines vulgars. 10/01/2012

Marjal de Xilxes.

Tetrax tetrax 1
Phalacrocorax carbo 6
Falco tinnunculus 2
Egretta garzetta 10
Fringilla coelebs 50
Charadrius dubius 6
Ardea cinerea 1
Motacilla alba 25
Anthus pratensis 10
Anas platyrhynchos 2
Circus aeruginosus 2
Serinus serinus 17
Vanellus vanellus 2
Pica pica 5
Upupa epops 3
Gallinago gallinago 3
Erithacus rubecula 2
Egretta alba 1
Bubulcus ibis 3
Emberiza schoeniclus 12
Saxicola torquatus 4
Buteo buteo 1
Luscinia svecica 1

 

 Sisó ( Tetrax tetrax ) vist a la marjal de Xilxes 10/01/2012

 

Marjal de Moncofar-Nules

Lanius senator 1
Buteo buteo 1
Phoenicurus ochruros 2
Saxicola torquatus 2
Egretta garzetta 6
Carduelis carduelis 6
Falco tinnunculus 1
Upupa epops 1
Erithacus rubecula 1
Carduelis chloris 1
Tringa ochropus 1
Actitis hypoleucos 1
Motacilla cinerea 1
Motacilla alba 8
Ptyonoprogne rupestris 30

Estany de Nules – Marjal de Borriana

Fulica atra 20
Falco tinnunculus 1
Phalacrocorax carbo 7
Tachybaptus ruficollis 2