Recompte d’aus en posadors. Les Goles del Millars.

31/01/2012

Continuant amb el recompte d’aus en posadors, membres del GER-EA van fer un recompte d’aus en els seus posaderos a les goles del riu Millars. Es inici a les 17 h. amb la intenció d’acabar de nit, encara que vam haver de deixar a les 18,30 h.
En principi es van comptabilitzar tres espècies principalment. Dormidor de garses, esplugabous i de cormorans.

 

Corbs marins 31/01/2012. Goles del Millars

Les dades són:

Pica pica 329
Phalacrocorax carbo 233
Bubulcus ibis 385
Circus aeruginosus 1
Larus michahellis 17
Larus audouinii 6
Phoenicurus ochruros 2
Fringilla coelebs 10
Sylvia melanocephala 1
Fulica atra 18
Ardea cinerea 5
Gallinago gallinago 1

 Observem que les primeres aus d’entrar, 17,15 h. als dormidors són les garses, reunint en arbres i arbustos prop del riu per posteriorment entrar al dormidor dins del riu i sobre canyes. Posteriorment ho fan els corbs marins, sobre les 18 h., Encara que ja havien aus posades alguns en els arbres. Al final de tot arribaven les esplugabous a partir de les 18 h.

 

   

Dormidor de garses i esplugabous. Goles del riu Millars 31/01/2012