Observant gavines. Lectura d’anelles. 27-02-2012

El 27 de febrer-2012 es fa un nou recompte de les gavines del Port de Borriana. Es detecta el manteniment de les gavines capnegres i un lleuger augment de les gavines corsa.

A la taula següent podeu veure les observacions.

Larus melanocephalus 400
Larus audouinii 32
Larus michahellis 12
Larus ridibundus 250
Larus fuscus 8
Egretta garzetta 1
Sterna sandvicensis 5
Larus delawarensis 1
Falco tinnunculus 2
Phalacrocorax carbo 28

No sembla apreciar l’augment de les gavines corses, ni tampoc les altres espècies. Sembla una situació similar a la obserada durant tota la setmana.

S’aprecien com les gavines capnegres com les vulgars comencen amb plomatge nupcial.

També es detecta alguna gavina vulgar amb una lleugera tonalitat rosada a les plomes del pit i abdomen, aspecte que està relacionat per la ingesta de crustacis (foto).

Sembla que aquest color no és detectat en tots els exemplars que s’alimenten d’aquest crustaci, sembla que apareix quan la ingesta arriba a un punt molt elevat.

No sembla apreciar l’augment de les gavines corses, ni tampoc les altres espècies. Sembla una situació similar a la obserada durant tota la setmana.

S’aprecien com les gavines capnegres com les vulgars comencen amb plomatge nupcial.

   

            Gavina vulgar                  Gavina capnegre                    Distintas etapas de muda

Les anelles llegides només han correspost a les gavines audouins, cridant l’atenció la gavina delaware descansant entre elles.

Lectures: Anillas color blanco amb incripcions alfanumériques: AA4R; AFS6; AX44; BDM3; AX00; ALN1; AT6C.

Grup de gavines audouins, alguna anellada, al costat d’un exemplar de gavina delaware i g. capnegres. 27/02/2012

El mateix dia vam fer una vista al Clot de la Mare de Déu, al costat de la platja de Borriana. Observem diferents espècies d’aus com gafarrons, pit-rojos, pinsà, totestiu, busquereta capnegra, busquereta de casquet, etc .., destacant una parella de corbs marins grans, algunes anàtides domèstiques, fotja, gallineta, gavines vulgars, etc ..
Destaca la presència al riu d’uns 30 tortugues de Florida (Trachemys scripta) i un escurço (Natrix maura).

    

Diferents zones amb Corbs marins grans, Clot Mare de Déu i Port de Borriana

Diferents rèptils localitzats al Clot de la Mare de Déu. Serp d’aigua i tortugues

 

 

Viatge a la Llacuna del Cañizar (Terol). 24/02/2012

Divendres passat alguns membres del GER-EA amb altres amics ornitòlegs, ens desplacem a la llacuna del Cañizar entre els pobles de Villarquemado i Cella a Terol.

   

Sortim des de Vila-real a les 5 h. recollint a diferents companys arribats des de València i Cortes de Arenoso. L’objectiu del viatge és doble, d’una banda gaudir dels grups de grues i d’altra localitzar espècies estepàries, menys lligades a la llacuna.
A les 7 h. ja som a la Llacuna on s’inicia l’alba. La temperatura fresqueta, l’indicador del cotxe marca els -7 º C, els petits canals d’aigua estan gelats i el gebre ens acompanya per tot els llocs.

   

Ja a aquesta hora observem algunes grues disperses pels camps de conreus que envolten la llacuna, encara que observem exemplars de grues que salten de la llacuna i es desplacen als voltants.
Intentem col · locar en un mirador, per apreciar les espècies sobre la llacuna. En aquesta recerca, ens crida l’atenció una petita aus col · locada en un xop, parem el cotxe baixem ràpidament i sí un esparver d’espatlles negres (Elanus caeruleus), que salta d’un arbre a un altre allunyant de nosaltres. Una vegada a l’observatori (part sud de la llacuna), observem a un grup d’anàtids en una petita zona on l’aigua no està congelada. Identifiquem algunes espècies com sarset (Anas crecca), coll-verd (Anas platyrhynchos), cullerot (Anas clypeata), que volen per la zona, quedant molt lluny del nostre lloc d’observació.

Mentre intentàvem identificar les espècies, altres ens observaven com el Busardo ratorero (Buteo buteo) apostat en un arbre i un arpellot de marjal femella (Circus aeruginosus), posat en un petit tronc entre les aigües gelades de la llacuna. Al moment observem a un altre arpella, aquest cop mascle que volava sobre els anàtids.

En no poder observar les aus adequadament, ens desplacem cap a un altre punt, però el resultat és el mateix, les escasses aus de la llacuna segueixen estant molt lluny.

Es decideix anar a prospectar les zones adequades per a les aus estepàries, properes als vessants. Durant aquesta prospecció localitzem grans concentracions de grues, que a les 12:00 salten i en grups es desplacen cap a la llacuna. És un moment emocionant observant grups de grues venint de totes direccions cap a la llacuna.

     

Seguim la nostra prosprección i localitzem a un petit grup de perdius comuna i molt a prop a una parella de Xurra (Pterocles orientalis), que no ens deixa acostar-nos saltant i allunyant de nosaltres i algú milà reial (Milvus milvus). Seguim per les pistes i ens apareicen altres petites aus, cogullades, terreroles i gran grup de passerells i caderneres.

Tornem a la llacuna, aquest cop per la part oest però no podem acostar-nos a l’aigua, només vam localitzar un agró blau (Ardea cinerea) morta amb la pota trencada. Tornem al mirador principal (part nort) i des de allí realitzem diverses panoràmiques i detectem al lluny la gran concentració de grues, centenars, milers.

   

Posteriorment ens anem a dinar a un petit bar al poble de Villarquemado i de tornada a casa. Com en altres ocasions, observem la zona amb petits incendis de zones de cultiu o als marges de finques i camins, provocant fins i tot la crema dels troncs dels xops, suposem que aquesta forma d’actuar dels llauradors ha estat el que li ha donat nom al poble.

Encara que el viatge va ser una passada, i vam poder estar amb els companys, ens vam quedar amb les ganes d’observar les aus més de prop i treure uns bonics plànols per al gaudi de tots.

           

Ultima foto: d’esquerra a dreta: Marcos Mata, Jose Vte. Andrés, Toni Castello, J.Lluis Bort, Josep Bort i Nando Ramia.

Mirant per la zona de Navajas: Salt de la Novia – Pantà del Regajo. 18/02/2012

Es realitza un xicotet desplaçament a la zona coneguda com Salt de la Novia al terme de Navajas. És una zona condicionada per al gaudi del diumenger en els mesos d’estiu. Una petita zona s’ha tranformat en zona de bany, amb la col · locació de gespa, taules i passarel · les. Durant l’hivern aquest tros del riu només és visitada en els caps de setmana com a zona de passeig.

    

Algunes imatges del Salt de la Novia. 18/02/2012

Les espècies observades han estat: Salt de la Novia.

Sylvia atricapilla 8
Turdus philomelos 2
Monticola solitarius 2
Turdus merula 1
Carduelis carduelis 2
Motacilla cinerea 2
Motacilla alba 1
Pica pica 1
Buteo buteo 1
Phoenicurus ochruros 2
Parus major 1
Erithacus rubecula 3
Serinus serinus 3
Sylvia melanocephala 2
Fringilla coelebs 13
Cettia cetti 2

                    

              Busquereta de casquet femella i mascle                                                                   Pit-roig

 

              

            Cueta torrentera                                                Rossinyol bord

 

  Rossinyol bord

En el gràfic següent s’exposen les obseraciones registrades de    Rossinyol bord en l’Anuari Ornitològic de Castelló / CV. Nombre d’observacions: N = 723 ex. Període des del 2003 al 2012.

Les espècies observades han estat: Pantà del Regajo.

    

Algunes imatges del Pantà del Regajo. 18/02/2012

 

 

 

Phalacrocorax carbo 6
Carduelis carduelis 2
Parus ater 3
Podiceps cristatus 1
Picus viridis 1
Erithacus rubecula 2
Anas platyrhynchos 26
Motacilla cinerea 1
Motacilla alba 1
Buteo buteo 1 (molt oscur)
Fringilla coelebs 6
Pica pica 3

 

 

 Corba marina grossa                           Cabrellot                                    Coll-verd                                    Carpa

 

 

Observacions al barranc del Castell de Castro. 17/02/2012

S’ha aprofitat el matí per realitzar un petit passeig pel barranc del Castell de Castro a Alfondeguilla. Aquest barranc es un dels millors de l’Sª d’Espadà, on podem observar les enormes sureres, present en les vessants, troban alguns punts amb pi blanc (Pinus halepensis) i pi pinaster (Pinus pinaster).

         

    

Algunes panoràmiques del barranc, amb el castell de Castro al fons. Destaquen els boscos de sureres, la vegetació mediterrània, cultius abandonats i algunes construccions humanes.


Un dia assolellat amb gran quantitat de petites aus per tot arreu, cultius, punts d’aigua, bosc i matoll.

Les observacions registrades han estat:

Turdus philomelos 17
Phoenicurus ochruros 3
Fringilla coelebs 18
Parus major 1
Erithacus rubecula 13
Serinus serinus 20
Columba palumbus 2
Accipiter nisus 1
Corvus corax 2
Turdus merula 4
Alectoris rufa 4
Garrulus glandarius 1
Picus viridis 2
Aegithalos caudatus 6
Sylvia melanocephala 3
Sylvia atricapilla 4
Carduelis chloris 1
Hieraaetus fasciatus
Prunella modularis 1

Ens ha sorprès la gran quantitat de tords, sobretot al principi del barranc on es localitzen els conreus i els punts d’aigua. Al mateix temps gran quantitat dels preciosos pit-rojos i busqueretes de casquet.

    

         Rossarda                                                      Cua-roja                               Gafarró

 

     

                                                                   Busquereta de casquet                 Perdiu comuna                               Senyoreta

 

  Pararge aegeria                                          Cepell                                                 Pit-roig

Les principals agressions al medi que ens criden l’atenció són diverses, però potser la construcció permanent de pistes forestals amb l’eliminació de sureres, pot ser la principal, ja que facilita l’entrada als racons més interiors del barranc. La sobrecaza, especialment de senglar, pràctica que es realitza durant totes les èpoques de l’any, provocant la mort d’espècies en perill com les rapinyaires. Fins i tot la construcció de vies d’escalada i les sendes per a excursionistes, poden comprometre a espècies animals realment escasses. Finalment el furtivisme, com la caça amb ceps, xarxes, lliga, etc .. afecten directament a les petites aus.

Observacions al Port de Borriana. 15/02/2012

Un dia més controlant les gavines al port de Borriana. Es fa un xicotet control al matí de 10 a 11:30 h. i un altre a la vesprada de 15:30 a 16:30 h. L’objectiu era veure si es va produint un augment de les gavines a la zona i la lectura d’anelles en aquestes aus.

     

Observació d’un grup de gavines capnegres i vulgars i una gavina cendrosa. 15/02/2012

 

Els resultats ha estat:

Phalacrocorax carbo 54
Larus michahellis 32
Larus audouinii 57
Larus ridibundus 150
Larus fuscus 15
Larus melanocephalus 400
Sterna sandvicensis 38
Larus canus 1

Les lectures d’anelles de pvc i metàliques fetes han estat:

Gavina capnegra:

                

Verda[R21S]                       Blava[IVZP]

Corba marina grossa:

 

                   

AZ[970]                                    AZ[635]

Metálica 2H-3453

Gavinot argentat mediterrani:

  

Pati-groga-llisa               Roja [827.G]                 Verda [PFAS]

Gavina corsa:

Blanca[61N]      , Blanca[JR2]

 

 

 

 

 

Observacions en les marjals de la Plana Baixa. 14/02/2012

Un nou control d’aus es va realitzar el passat 14 febrer en diferents zones humides de la comarca de la Plana Baixa.
Aquest control entra dins dels controls setmanals que realitza el GER-EA d’aquestes zones.

El cens es va realitzar des de les 9:30 h-a les 12:30 h.

Marjal d’Almenara – La Llosa:

                                                

Diferents panoràmiques de la marjal d’Almenara-la Llosa GER-EA 14/02/2012
Vanellus vanellus 158
Anas clypeata 22
Podiceps nigricollis 1
Buteo buteo 1
Circus aeruginosus 4
Ptyonoprogne rupestris 75
Phalacrocorax carbo 423
Ardea cinerea 16
Himantopus himantopus 24
Bubulcus ibis 23
Egretta garzetta 146
Phylloscopus collybita 18
Cisticola juncidis 1
Emberiza schoeniclus 23
Upupa epops 1
Gallinago gallinago 6
Larus ridibundus 415
Carduelis carduelis 30
Carduelis chloris 8
Fringilla coelebs 130
Serinus serinus 70
Erithacus rubecula 3
Anthus pratensis 7
Luscinia svecica 4
Charadrius dubius 1
Tringa ochropus 5
Alauda arvensis 22
Fulica atra 165
Hieraaetus pennatus 3

 

                         Merita                                                                      Bequeruda                                 Corba marina grossa
Cabussó coll-negre

 

Marjal de Moncofar-Nules.

Des de fa temps aquesta petita zona aquesta dessecada totalment, simplement quan es produeix les pluges s’acumula una petita làmina d’aigua que és aproechada per aes en els seus desplaçaments migratoris, per descansar i alimentar-se.

 

Diferents panoràmiques de la marjal d’Almenara-la Llosa GER-EA 14/02/2012

Observacions:

Rallus aquaticus 1
Vanellus vanellus 63
Luscinia svecica 1
Phylloscopus collybita 25
Actitis hypoleucos 1
Motacilla cinerea 2
Motacilla alba 6
Erithacus rubecula 1
Phalacrocorax carbo 32 vol al sud

Les observacions han estat nul · les a la zona dessecada, i només s’han observat aus en zona de herbazar i sèquia al voltant.

 

 

 

Prospecció de la costa a la recerca d’aus mortes.9/02/2012

 9/02/2012

A causa de les notícies que han sortit a la premsa local sobre les aus trobades mortes a la vora de la platja de Borriana. Segons sembla les espècies afectades han estat corbs marins grans i baldriga balear. Segons les últimes notícies la mort de les baldrigues han estat per ofegament i alguns traumatismes.

El grup GECEN ha denunciat davant la fiscalia la mortalitat d’aquestes aus a l’estar catalogada la baldriga balear com especie en perill crític.

Tot esperant que aquesta situació s’estigui repetint en altres zones de la costes, ens desplacem el 9/02/2012 a la platja de Nules, recorrent un total de 2 km. de costa coincidint amb la zona on hi ha cases a primera línia, infringint la Llei de Costes actual.

Després del recorregut, no es troba cap au morta, només algunes zones amb peixos «Llises» mortes.

                 

Prospecció de la platja per un membre del GER-EA (Lidón Badenes). Peixos «lises» localitzades mortes. 9/02/2012

Cens d’aus marines al Port de Borriana 9/02/2012

     

Corbs marins 9/02/2012. Port de Borriana

Un dia més censant al port de Borriana. En horari de 15 a 17 h., Quan entren les barques de pesca. Seguim tenint la sensació que hi ha poques gavines, tot i que cal esperar el pas migratori d’aquestes. Tot i així val la pena hacercarse a aquest petit port ja que en qualsevol moment pot aparèixer la sorpresa.

Les dades obtingudes:

Larus delawarensis 1
Larus melanocephalus 560
Larus michahellis 26
Larus fuscus 15
Larus ridibundus 52
Phalacrocorax carbo 48

             Gavinot argentat mediterrani

S’observa un lleuger augment en les gavines capnegres, així com es manté la xifra de corbs marins gran durant aquest hivern. L’alegria de nou a vingut per l’observació de la gavina delaware.

                                 Gavinot fosc                                   Gavinot argentat mediterrani

                                

            Gavina de Delaware                                                                                                  Gavina corsa

                            

              Gavina capnegra                                      Gavina vulgar                              Xatrac bec-llarg

 Espècies de gavines observades el 09/02/2012. Fotos Josep Bort

 

Observacions d’aus en les marjal litorals. 8/02/2012

Un dia assolellat però fred, ens disposem a censar les zones des del Port de Borriana a la Marjal d’Almenara en un control rutinari. A causa d’un problema personal se’ns retarda la sortida, plantejant la seva anul · lació, però al final es realitza. El període de control des de les 12 h. fins a les 17 h. Molt mala hora per a l’observació d’aus, però ….. l’important era sortir.

Resultats de comptatge:

Marjal d’Almenara:

Arpellot de marjal: 9 ex. només 1 mascle, resta joves o femelles.
Aligot comú: 3 ex.
Muixeta / Xoriguer: 3
Merita: 340 ex.
Roquer: 344 ex.
Mosquiter comú: 27 ex.
Cueta blanca: 40
Repicatalons: 7
Coll verd: 2
Cormoran gran: 625 (d’ells uns 600 a posaders)
Cotxa blava: 4
Martin pescador: 1
Titeta: 3
Pardal moliner: 18
Bitxac comú: 12
Cuereta torrentera: 1
Bernat pescaire: 42
Martinet blanc: 145
Garciya esplugabous: 50
Fotja: 293
Polla blava: 3
Cabussonet: 2
Cabussó collnegre: 1
Urraca: 2
Àguila calçada: 1 FC
Becadell comú: 3
Gavina vulgar: 2000
Puput: 1
Pinsà: 500
Cames: 112
Verdum comú: 24
Harri: 1, atacant encara arpellot de marjal.

Marjal d’Almenara:

Arpellot de marjal: 9 ex. sólo 1 macho, resto jóvenes o hembras.
Aligot comú: 3 ex.
Muixeta/Xoriguer: 3
Merita: 340 ex.
Roquer: 344 ex.
Mosquiter comú: 27 ex.
Lavandera blanca: 40
Escribano palustre: 7
Coll verd: 2
Cormoran grande: 625 (de ellos unos 600 en posadero)
Pechiazul: 4
Martin pescador: 1
Bisbita común: 3
Gorrión molinero: 18
Tarabilla común: 12
Lavandera cascadeña: 1
Garza real: 42
Garceta común: 145
Garciya bueyera: 50
Focha común: 293
Calamón común: 3
Zampullin chico: 2
Zampullin cuellinegro: 1
Urraca: 2
Aguililla calzada: 1 FC
Agachadiza común: 3
Gaviota reidora: 2000
Abubilla: 1
Pinzón vulgar: 500
Cigüeñuela: 112
Verderon común: 24
Harri: 1, atacando aun arpellot de marjal.

Marjal de Xilxes:

Aguilucho lagunero: 1 macho
Cernícalo ulgar: 2
Busardo ratonero: 2
Tarabilla común: 8
Escribano palustre: 20
Abubilla: 2
Colirojo tizón: 3
Pinzón vulgar: 10
Verderón común: 4
Verdecillo: 15
Petirrojo: 4

Marjal de Xilxes:

Arpella: 1 mascle
Xoriguer ulgar: 2
Aligot: 2
Bitxac comú: 8
Repicatalons: 20
Puput: 2
Colirojo fumada: 3
Pinsà: 10
Verderol comú: 4
Gafarró: 15
Pit-roig: 4

Marjal de Moncofa-Nules:

La marjal està totalment seca, sense trobar aus a la zona.

Estany de Nules:

Corb marí gros: 24
Gavina corsa: 2
Gavina vulgar: 8
Fotja comú: 23
Cormorán grande: 24
Gaviota audouin: 2
Gaviota reidora: 8
Focha común: 23

Port de Borriana:

Corb marí gros: 38
Remena: 5
Gavina capnegra: 128
Gavina vulgar: 62
Gavina corsa: 5
Gavinot fosc: 6
Gavinot argentat: 11
Xatrac becllarg: 1
Cormorán grande: 38
Vuelvepiedras: 5
Gaviota cabecinegra: 128
Gaviota reidora: 62
Gaviota audouin: 5
Gaviota sombría: 6
Gaviota patiamarilla: 11
Charrán patinegro: 1

Cens d’Aus Marines (RAM)-04/02/2012

4/02/2012

Com tots els primers dissabtes de mes, el membres del GER-EA col · laborem en el projecte RAM, que consisteix en el conteig d’ocells i mamifers marins des de llocs fixos. A la província de Castelló el punt d’observació es localitza al port de Borriana i els observadors habituals són, Josep Carda, Joan Lluis Bort i Josep Bort. Al mateix temps que nosaltres estem comptant aus i mamífers marins, també ho estan fent a la resta de la costa de la Península ibèrica.

 

Josep Carda, Belen Fortea, Mireia Martinez RAM 6/08/2012.                    Baldriga balear migran al nort. 14/01/2010

La metodologia a grans trets consisteix en un recompte que es fa durant 3 hores, canviant l’horari segons si és en els mesos d’hivern o estiu i segons en quina zona de la península et situes (mediterrani / atlàntic).
En el nostre cas es de 8:30 a 11:30, agrupant-los en períodes de mitja hora.

Els resultats d’aquest dia són:

Puffinus mauretanicus 2
Morus bassanus 18
Phalacrocorax carbo 61
Larus melanocephalus 141
Larus ridibundus 28
Larus audouinii 6
Sterna sandvicensis 5
Larus michahellis 105
Larus fuscus 10
Vanellus vanellus 2

Durant aquest dissabte i en aquest punt, pràcticament no s’han vist aus marines, especialment la baldriga balear, dades que contrasten amb els observats pels nostres companys Quique Luque del grup APNAL-EA de Vinaròs. En el nostre cas tot el matí amb molt fred i vent del NW, a causa de l’onada de fred siberià que aquesta creuant tota Europa. Ens preguntem si aquest ha estat un condicionant important en l’escassetat d’aus, en aquesta zona.

Seguidament també col · loquem les dades dels nostres companys que són realment importants:

Localidad: Puerto de Peñíscola, espigón de levante. UTM: 31T 0279467 – 4470426
Observador: Enrique Luque López
Optica: Prismaticos Leica 8 x 42 y telescopio Opticron 15×45
Fecha: 04.02.2012
Condiciones meteorológicas: día soleado; mar regular, viento N moderado-fuerte (rachas de 50 km/h o más) y buena visibilidad.
Temperatura inicio censo: 2ºC ; Tª fin censo: 7ºC
Avistamientos:
Pardela balear (Puffinus mauretanicus): 94 en total; 85 dirección S; 9 dirección N.
(el paso era bastante lejano a la costa, con la mar un poco más embravecida y jugando a buena velocidad entre las olas).
Alcatraz atlántico (Morus bassanus): 3 en total: 1 dirección N (subadulto); 2 dirección S (adultos) y divisados de 8,30 h. a 9,30 h.
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo): 71 en total: 22 locales; 3 volando al N, 1 al E, 12 al oeste y 33 en vuelo al S.
Gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus): 202 en total; 11 locales (en un dormidero/refugio en Raco Calent); 9 volando al N; 9 al S; 42 al E y 131 en vuelo al oeste.
Gaviota reidora (Larus ridibundus): 239 en total. 199 locales (en un dormidero/refugio en Raco Calent y en la playa S) y 40 en vuelo hacia distintas direcciones.
Gaviota de audouin (Larus audouinii): 5 en total. 2 volando al N y 3 al O.
Gaviota patiamarilla (Larus michahellis): 157 en total. 21 locales (en la playa S);  136 contadas en vuelo hacia diferentes direcciones.
Gaviota sombría (Larus fuscus): 93 en total. 65 locales (en un dormidero/refugio en Raco Calent) y 28 contadas en vuelo en distintas direcciones.
Charrán patinegro (Sterna sandvicensis): 50 en total. 7 locales (en la playa S a primera hora); 7 volando al N; 2 al E; 6 volando al S y 28 en vuelo hacia el O.
Somormujo lavanco (Podiceps cristatus): 1 volando al S.
Flamenco común (Phoenicopterus roseus): 24 en vuelo hacia el N; divisados a las 11,40 h.
Otros:
Garceta común (Egretta garzetta): 1 pescando el la playa S.
Gorrión común (Passer domesticus): 2 observados en el puerto, zona S.
Avefría europea (Vanellus vanellus): 250 volando en distintos grupos al S. Todos los grupos vuelan por el mar a media altura, destacando un grupo numeroso de 129 ejemplares a primera hora (9,07 h.), que luego se dispersa en distintos grupillos a la altura de la Sierra de Irta (zona puerto azul).
Observaciones: Desde luego el día fue terrible por temperatura y viento (menos mal que el sol estaba allí para cargar un poco las pilas). Con el telescopio enfocado al horizonte (donde se apreciaba mar fuerte/muy fuerte) el paso de aves marinas era importante, aunque en la gran mayoría de las especies (sobre todo gaviotas y patos) fue imposible la identificación.

 

Censo RAM en Platja de Borriana 4/02/2012. Josep y J.Lluis Bort (GER-EA)