Observacions al barranc del Castell de Castro. 17/02/2012

S’ha aprofitat el matí per realitzar un petit passeig pel barranc del Castell de Castro a Alfondeguilla. Aquest barranc es un dels millors de l’Sª d’Espadà, on podem observar les enormes sureres, present en les vessants, troban alguns punts amb pi blanc (Pinus halepensis) i pi pinaster (Pinus pinaster).

         

    

Algunes panoràmiques del barranc, amb el castell de Castro al fons. Destaquen els boscos de sureres, la vegetació mediterrània, cultius abandonats i algunes construccions humanes.


Un dia assolellat amb gran quantitat de petites aus per tot arreu, cultius, punts d’aigua, bosc i matoll.

Les observacions registrades han estat:

Turdus philomelos 17
Phoenicurus ochruros 3
Fringilla coelebs 18
Parus major 1
Erithacus rubecula 13
Serinus serinus 20
Columba palumbus 2
Accipiter nisus 1
Corvus corax 2
Turdus merula 4
Alectoris rufa 4
Garrulus glandarius 1
Picus viridis 2
Aegithalos caudatus 6
Sylvia melanocephala 3
Sylvia atricapilla 4
Carduelis chloris 1
Hieraaetus fasciatus
Prunella modularis 1

Ens ha sorprès la gran quantitat de tords, sobretot al principi del barranc on es localitzen els conreus i els punts d’aigua. Al mateix temps gran quantitat dels preciosos pit-rojos i busqueretes de casquet.

    

         Rossarda                                                      Cua-roja                               Gafarró

 

     

                                                                   Busquereta de casquet                 Perdiu comuna                               Senyoreta

 

  Pararge aegeria                                          Cepell                                                 Pit-roig

Les principals agressions al medi que ens criden l’atenció són diverses, però potser la construcció permanent de pistes forestals amb l’eliminació de sureres, pot ser la principal, ja que facilita l’entrada als racons més interiors del barranc. La sobrecaza, especialment de senglar, pràctica que es realitza durant totes les èpoques de l’any, provocant la mort d’espècies en perill com les rapinyaires. Fins i tot la construcció de vies d’escalada i les sendes per a excursionistes, poden comprometre a espècies animals realment escasses. Finalment el furtivisme, com la caça amb ceps, xarxes, lliga, etc .. afecten directament a les petites aus.