Mirant per la zona de Navajas: Salt de la Novia – Pantà del Regajo. 18/02/2012

Es realitza un xicotet desplaçament a la zona coneguda com Salt de la Novia al terme de Navajas. És una zona condicionada per al gaudi del diumenger en els mesos d’estiu. Una petita zona s’ha tranformat en zona de bany, amb la col · locació de gespa, taules i passarel · les. Durant l’hivern aquest tros del riu només és visitada en els caps de setmana com a zona de passeig.

    

Algunes imatges del Salt de la Novia. 18/02/2012

Les espècies observades han estat: Salt de la Novia.

Sylvia atricapilla 8
Turdus philomelos 2
Monticola solitarius 2
Turdus merula 1
Carduelis carduelis 2
Motacilla cinerea 2
Motacilla alba 1
Pica pica 1
Buteo buteo 1
Phoenicurus ochruros 2
Parus major 1
Erithacus rubecula 3
Serinus serinus 3
Sylvia melanocephala 2
Fringilla coelebs 13
Cettia cetti 2

                    

              Busquereta de casquet femella i mascle                                                                   Pit-roig

 

              

            Cueta torrentera                                                Rossinyol bord

 

  Rossinyol bord

En el gràfic següent s’exposen les obseraciones registrades de    Rossinyol bord en l’Anuari Ornitològic de Castelló / CV. Nombre d’observacions: N = 723 ex. Període des del 2003 al 2012.

Les espècies observades han estat: Pantà del Regajo.

    

Algunes imatges del Pantà del Regajo. 18/02/2012

 

 

 

Phalacrocorax carbo 6
Carduelis carduelis 2
Parus ater 3
Podiceps cristatus 1
Picus viridis 1
Erithacus rubecula 2
Anas platyrhynchos 26
Motacilla cinerea 1
Motacilla alba 1
Buteo buteo 1 (molt oscur)
Fringilla coelebs 6
Pica pica 3

 

 

 Corba marina grossa                           Cabrellot                                    Coll-verd                                    Carpa