Aeroport de Castelló. Control d’aus rapinyaires 6/06/2012

Aeroport-6-6-2012

Es realitza un nou control dels vertebrats de la zonda de l’aeroport de Castelló. L’objectiu ha estat doble, d’una banda la localització d’aus rapinyaires existents a la zona i que utilitza les instal.lacions de l’aeroport per aconseguir aliment. I d’altra a la localització i recompte de conill que entren i surten de les dependències de l’aeroport per sota de la tanca.

 

La metodologia segueix sent la mateixa que en altres visites, és a dir, desplaçaments amb cotxe a baixa velocitat, al voltant de 20 – 30 km / h. El recorregut és per la pista alfaltada que voreja la tanca de l’aeroport.

 L’horari de 16 a 19 h.

Respecte al nombre de conills (Oryctolagus cuniculus) observats, s’ha elevat a 48 exemplars. Tambè destaca en aquest control el gran nombre de conills joves detectats. Es localitza un conill atropellats a la part nord de l’aeroport la auntigua carretera Vilanova- Torreblanca.

Esparver-cendrós-inmatur-aeroport–6-6-2012

Esparver cendrós-femella-aeroport–6-6-2012

Esparver cendrós mascle aeroport–6-6-2012

Esparver cendrós mascle amb pardal.6-6-2012

 

Resultats:

Respecte a les aus observades, destaquen:

Circus pygargus 7
Circus aeruginosus 1
Pica pica 4
Columba oenas 12
Carduelis carduelis 5
Oenanthe oenanthe 6
Falco tinnunculus 2
Lanius senator 5
Streptopelia turtur 2
Emberiza calandra 2
Galerida cristata 4
Sylvia melanocephala 3
Alectoris rufa 2
Circaetus gallicus 1
Serinus serinus 6
Columba palumbus 95
Columba livia 3
Merops apiaster 2
Circus pygargus 2
Lanius senator 1
Sylvia melanocephala 1
Streptopelia turtur 1
Aquila chrysaetos 2
Hieraaetus pennatus 1
Buteo buteo 2

Com podem veure a les taules les observacions han estat realment important, observant fins a 7 espècies de rapinyaires, detectant un gran ventall des de les gran àguiles, com el una parella d’àguila reial, fins al Xoriguer vulgar, tenint cabuda la parella de aligot, l’àguila calçada, les àguiles serpeteres, destacant les parelles d’esparver cendrós. Però el més sorprenent ha estat l’observació d’un arpella i el milà negre, localitzat el passat 3 de juny.

Reial y A. calçada-aeroport–6-6-2012

Aquesta quantitat i diversitat d’espècie rapinyaires, és causa de la gran quantitat d’espècie de vertebrats que són capturats per alimentarse, des dels petits fringíl · lids, fins a les perdius, coloms i sobretot la gran quantitat de conills localitzats a la zona, el que li dóna entitat a aquesta zona per a ser declarada com Refugi de Fauna.

A.serpetera-aeroport–6-6-2012

Aligot comú-femella-aeroport–6-6-2012

Aligot comú-mascle-aeroport–6-6-2012


Altres espècies localitzades han estat una serp verda (Malpolon monspessulanus)  atropellada a la mateixa carretera de Vilanova – Torreblanca, així com la presència de dos llangardaixos ocellats (Lacerta lepida). En les petites basses artificials localitzades a la zona es detecta la presència de serp d’aigua (Natrix maura) i granotes comunes (Rana perezi).

Dia Mundial del Medi Ambient. 5/06/2012

Membres del GER-EA han aprofitat el dia mundial de medi ambient (05/06/2012) per realitzar un cens d’aus al Port de Borriana i a la platja i marjal de Nules – Moncofa. Aquest dia s’ha fet servir per reivindicar la pèrdua de zones humides a la Comunitat Valenciana, i especialment de la província de Castelló. Són moltes les zones humides naturals que des de fa dècades estan patint contínues dessecacions per interessos dels agricultors o dels polítics de torn. Però possiblement les més afectades són la Llacuna de Sant Mateu i la marjal de Nules-Moncofar.

En aquest Dia Mundial del Medi Ambient, que és un dia més en la pèrdua dels nostres ecosistemes i biodiversitat, molts polítics s’inflen manifestant que han fet això o allò o que la Comuniadad Valenciana tenen la major extensió de territori protegit de Espanya (veure les declaracions de la Consellera de Medi Ambient Sra Bonig d’avui) o les aus s’hagin protegides com l’aguilà de panxa blanca. Però tot molt lluny de la realitat, es pretén una vegada més, vulnerar la legislació vigent en temes de captura d’aus per mètodes massius i no selectius com el parany o l’enfilat, se segueixen facilitant desenes de permisos per a la captura de predadors silvestres amb l’excusa de la proliferació excessiva d’aquests animals (expecialmente guineus, garses, etc ..) o amplien el període de caça per a les batudes de porcs senglars i conills, sota el paraigua que són plaga.

La realitat és que, al nostre pareixer, els nostres polítics són les persones menys sensibilitzades en els temes mediambientals i protecció del medi natural, en cas contrari no s’entén les actuitudes, canvis de legislació, o actuacions que realitzen totes molt lluny de la Protecció, Conservació i Recuperació del medi natural i de la Biodiversitat. Considerem que mentre l’únic aspecte valorat sigui l’econòmic, poc podem fer i espècies animals i vegetals van a patir les decisions polítiques, els interessos dels caçadors i dels especuladors urbanístics.

Mentrestant els grups naturalistes i ecologistes, singuen fent coses en silenci i denunciant tot els aspectes que consideren està fora de la legislació vigent i són atemptats al medi natural. Per això hao Dia Mundial del Medi Ambient, membres del GER-EA ,hem seguit realitzant la nostra activitat habitual, hem denunciat la caça massiva del parany, així com s’han realitzat activitats de control d’espècies escasses com el corriol camanegre i s’han transladat a la marjal de Nules-Moncofa per denunciar l’absoluta dessecació de la mateixa romanent sense una gota d’aigua, ni tan sols la meterología està a favor d’aquests espais naturals. Només alguna sèquia utilitzada per desagüar la marjal manté una petita quantitat d’aigua.

A continuació s’exposen els resultats obtinguts del cens a aus a la zona de la Plana Baixa.

Cens de corriol camanegre. 5/06/2012

 

Aquesta vesprada des de les 16 a les 20h. s’han realitzat prospeccions per determinar la presència d’aus aquàtiques i constatar la nidificació del corriol camanegre. La zona a censar ha estat l’Estany de Nules, la platja de Nules i la marjal de Nules – Moncofa.

Els resultats han estat:

Espècie exemplars
Cisticola juncidis 6
Ardeola ralloides 1
Egretta garzetta 1
Larus audouinii 22
Larus michahellis 5
Merops apiaster 5
Saxicola torquatus 4
Falco tinnunculus 2
Sterna albifrons 2
Sterna hirundo 2
Sterna sandvicensis 3
Sterna sandvicensis 4
Streptopelia turtur 1
Sturnus unicolor 47
Pica pica 1
Galerida cristata 3
Considerem que la marjal i la línia de costa és tot una unitat on les espècies animals, tant les aus com altres vertebrats terrestres i invertebrats, s’interrelacionen entre si. Encara que les dades de la taula anterior no són espectaculars si que és molt important la localitzación de 2 parelles de corriol camanegre en aquest enclavament, molt humanitzat i deteriorat. Crida l’atenció que les aus comparteixen el territori entre els banyistes, pescadors i gossos de companyia, que poden ser una amenaça per als nius i xicotets pollets de corriol camanegre, ubicats a terra, on poden ser trepitjat per les persones o devorats pels gossos. Considerem que seria una bona mesura el que aquesta zona de xicotetes dunes es protegís i s’augmentara la vigilancia durant l’època de nidificació dels corriols. Seguidament posem algunes fotos d’avui, on es veuen els corriols camanegres, al costat dels xatracs comuns i becllargs intentant aconseguir aliment molt prop de la platja i altres aus.
    

Aeroport de Castelló. Refugi de fauna. 3/06/2012

Membres del GER-EA, s’han desplaçat a l’aeroport de Castelló per fer el control bimensual sobre la fauna alli localitzada. Com ja vam comentar en altres visites l’elevat nombre d’espècies presa (conill, perdius, coloms, …), afavoreixen la presència d’aus rapinyaires a la zona. Aquesta densitat d’espècies cinegètiques gairebé és única a la província per la qual cosa des del GER considerem que l’aeroport hauria de declarar com Refugi de Fauna, ja que no té cap activitat.

L’objectiu del cens és detectar la presència d’aus rapinyaires, especialment l’esparver cendrós i comptabilitzar el nombre de conills que apareixen a l’aeroport i al voltant.

El recompte de conills es realitza des de l’interior del cotxe, comptabilitzant aquells conills que creuen la carretera des de l’interior de la tanca de l’aeroport fins als cultius de secà a l’altre extrem de la carretera o viceversa. També es comptabilitzen els conills que es desplacen per l’interior de la tanca dins del recinte de l’aeroport.

S’han censat durant dos dies (3 i 6 de juny) les espècies de vertebrats al voltant de l’aeroport. El transecte sempre és el mateix, desplaçament a molt baixa velocitat 20-30 km/h, per la pista asfaltada que envolta l’aeroport. L’horari de segut de 9 a 11 h.

Resultats:

Respecte al nombre de conills observats, s’ha elevat a 62 exemplars, normalment en dos o tres individus. Trobant un màxim de conills visializados al mateix lloc i moment de 8 exemplars. Destaca en aquest control el gran nombre de conills joves detectats, normalment prop d’algun conill adult.

Respecte a les aus observades:

Lanius senator 2
Circus pygargus 2
Streptopelia turtur 6
Merops apiaster 2
Carduelis carduelis 7
Emberiza calandra 5
Sylvia melanocephala 2
Muscicapa striata 2
Columba palumbus 4
Streptopelia decaocto 7
Oenanthe oenanthe 5
Upupa epops 2
Galerida cristata 5
Sylvia melanocephala 2
Falco tinnunculus 1
Alectoris rufa 2
Serinus serinus 12
Saxicola torquatus 6
Circaetus gallicus 1
Clamator glandarius 1
Hirundo daurica 1
Athene noctua 1
Milvus migrans 1

RAM Port de Borriana. 02/06/2012

Pepe, Belén i Juan Lluis 2/06/2012

Cens RAM. Port Borriana 2/06/2012

Un dissabte més s’ha realitzat el cens d’ocells marins dins del projecte RAM. En aquesta ocasió els observadors han estat Juan Luis Bort, Pepe Greño, Belen Fortea i Josep Bort. El cens es va iniciar amb l’horari d’estiu des de les 7:30 h. fins a les 10:30 h., tres hores de mirar i mirar el mar, amb un sol de justícia que ens donava en ple rostre.

Meterología: assolellat, mar totalment ne calma, vent nul, visibilitat molt bona.

A la taula següent s’exposen els resultats obtinguts:

Espècies Nombre d’aus
Puffinus mauretanicus 45
Calonectris diomedea 1
Larus ridibundus 2
Larus audouinii 72
Larus michahellis 125
Morus bassanus 10
Sterna sandvicensis 60
Sterna hirundo 23
Sterna albifrons 9
Phalacrocorax aristotelis
2
Ardea cinerea 2
Egretta garzetta 1
Bubulcus ibis 9
Charadrius alexandrinus 5
Motacilla alba 2
Hydrobates pelagicus 3


 

 

 

 

Al mateix temps, els companys del grup APNAL-EA de Vinaròs també van realitzar el recompte de la RAM, des del punt d’observació que tenen a Peñiscola.

Els Resultats han estat (es mantenen el missatge original):

» Os adjunto copia de los resultados de la RAM de ayer sábado en el Port de Peñíscola.

Observadores: Enrique Luque López y Antonio Martinez Serrano.
Periodo control: De las 7:30 a las 10:30 h.
Metero:  soleado, mar en calma, viento nulo, visibilidad muy buena y temperatura alta (inicio 18 ºC y final 26ºC).
Resultados 02.06.12:
  • Gaviota reidora: 2 ex. al N
  • Gaviota audouin: 30 ex. residentes en el puerto y playa sur, y 66 en vuelo (23 al N, 37 al S, 3 al O y 3 al E)
  • Gaviota patiamarilla: 22 ex. residentes en puerto y playa sur, y 53 en vuelo (fundamentalmente al S)
  • Alcatraz: 1 al S (2º año) y a primera hora de la mañana
  • Charran patinegro: 64 ex. (31 al S, 31 al N, 1 al O y 1 al E). Continuamente pescando por los alrededores
  • Cormoran moñudo: 26 (todos al N) y empiezan a divisarse a partir de las 8,30 h.
  • Vencejo común: un centenar residentes y 30 volando por la zonaVencejo palido: 6 al S y siempre emparejados (podrían ser los mismos que entran y salen del casco urbano en diferentes franjas horarias)
  • Golondrina comun: 1 al S
  • Gorrion común: 4 residentes por el puerto»

Cens corriolets a la platja d’Almassora 2/06/2012

Després del cens d’aus marines al port de Borriana a les 11:00 h. iniciem un recompte de corriol camanegre a la platja d’Almassora.

Per a això com a metodologia va ser el recorregut a peu de tota la platja des de la refineria de Castelló fins a la desembocadura del riu Millars. Vam fer dos equips, un Belen Fortea i Pepe Greño que des de la part sud de la platja es van desplaçar cap a nord i altre equip Lluis Bort i Josep Bort que van iniciar el transecte des de la refineria cap al sud. Els dos equips ens trobem en el punt mig de la platja on desemboca una de les sèquies que ho fa al llarg de la platja.

Resultats:

Com a resultat general va ser l’absència total de corriol camanegre en tot el recorregut de la platja, que d’altra banda era previsible.

Encara vam poder gaudir d’altres espècies de vertebrats i invertebrats. Destacant en gran pas de gavina corsa cap al nord, 72 exemplars, possiblement procedents del port de Borriana, on podrien alimentar-se i desplaçant a les colònies de cria del port de Castelló, on comenta Pepe Greño que té comptabilitzades més de mil parelles. Es van comptabilitzar un mínim de 6 parelles de corriol petit, alguna vam poder veure fins als pollets intentant amagar de la nostra presència. I una quantitat important (13 ex.), gairebé vint exemplars de mongeta pescant a la vora de la platja.

Altres espècies localitzades a la llera de les petites sèquies que desemboquen a la mar va ser la serp d’aigua (Natrix maura), a part d’invertebrats com les libèl · lules de color vermell intens (Crocothemis erythraea),  que correspon als mascles sent les femelles de color marró o verdós. És una libèl · lula típica de tolles estancades com les observades a la platja d’Almassora.