Aeroport de Castelló. Refugi de fauna. 3/06/2012

Membres del GER-EA, s’han desplaçat a l’aeroport de Castelló per fer el control bimensual sobre la fauna alli localitzada. Com ja vam comentar en altres visites l’elevat nombre d’espècies presa (conill, perdius, coloms, …), afavoreixen la presència d’aus rapinyaires a la zona. Aquesta densitat d’espècies cinegètiques gairebé és única a la província per la qual cosa des del GER considerem que l’aeroport hauria de declarar com Refugi de Fauna, ja que no té cap activitat.

L’objectiu del cens és detectar la presència d’aus rapinyaires, especialment l’esparver cendrós i comptabilitzar el nombre de conills que apareixen a l’aeroport i al voltant.

El recompte de conills es realitza des de l’interior del cotxe, comptabilitzant aquells conills que creuen la carretera des de l’interior de la tanca de l’aeroport fins als cultius de secà a l’altre extrem de la carretera o viceversa. També es comptabilitzen els conills que es desplacen per l’interior de la tanca dins del recinte de l’aeroport.

S’han censat durant dos dies (3 i 6 de juny) les espècies de vertebrats al voltant de l’aeroport. El transecte sempre és el mateix, desplaçament a molt baixa velocitat 20-30 km/h, per la pista asfaltada que envolta l’aeroport. L’horari de segut de 9 a 11 h.

Resultats:

Respecte al nombre de conills observats, s’ha elevat a 62 exemplars, normalment en dos o tres individus. Trobant un màxim de conills visializados al mateix lloc i moment de 8 exemplars. Destaca en aquest control el gran nombre de conills joves detectats, normalment prop d’algun conill adult.

Respecte a les aus observades:

Lanius senator 2
Circus pygargus 2
Streptopelia turtur 6
Merops apiaster 2
Carduelis carduelis 7
Emberiza calandra 5
Sylvia melanocephala 2
Muscicapa striata 2
Columba palumbus 4
Streptopelia decaocto 7
Oenanthe oenanthe 5
Upupa epops 2
Galerida cristata 5
Sylvia melanocephala 2
Falco tinnunculus 1
Alectoris rufa 2
Serinus serinus 12
Saxicola torquatus 6
Circaetus gallicus 1
Clamator glandarius 1
Hirundo daurica 1
Athene noctua 1
Milvus migrans 1