Dia Mundial del Medi Ambient. 5/06/2012

Membres del GER-EA han aprofitat el dia mundial de medi ambient (05/06/2012) per realitzar un cens d’aus al Port de Borriana i a la platja i marjal de Nules – Moncofa. Aquest dia s’ha fet servir per reivindicar la pèrdua de zones humides a la Comunitat Valenciana, i especialment de la província de Castelló. Són moltes les zones humides naturals que des de fa dècades estan patint contínues dessecacions per interessos dels agricultors o dels polítics de torn. Però possiblement les més afectades són la Llacuna de Sant Mateu i la marjal de Nules-Moncofar.

En aquest Dia Mundial del Medi Ambient, que és un dia més en la pèrdua dels nostres ecosistemes i biodiversitat, molts polítics s’inflen manifestant que han fet això o allò o que la Comuniadad Valenciana tenen la major extensió de territori protegit de Espanya (veure les declaracions de la Consellera de Medi Ambient Sra Bonig d’avui) o les aus s’hagin protegides com l’aguilà de panxa blanca. Però tot molt lluny de la realitat, es pretén una vegada més, vulnerar la legislació vigent en temes de captura d’aus per mètodes massius i no selectius com el parany o l’enfilat, se segueixen facilitant desenes de permisos per a la captura de predadors silvestres amb l’excusa de la proliferació excessiva d’aquests animals (expecialmente guineus, garses, etc ..) o amplien el període de caça per a les batudes de porcs senglars i conills, sota el paraigua que són plaga.

La realitat és que, al nostre pareixer, els nostres polítics són les persones menys sensibilitzades en els temes mediambientals i protecció del medi natural, en cas contrari no s’entén les actuitudes, canvis de legislació, o actuacions que realitzen totes molt lluny de la Protecció, Conservació i Recuperació del medi natural i de la Biodiversitat. Considerem que mentre l’únic aspecte valorat sigui l’econòmic, poc podem fer i espècies animals i vegetals van a patir les decisions polítiques, els interessos dels caçadors i dels especuladors urbanístics.

Mentrestant els grups naturalistes i ecologistes, singuen fent coses en silenci i denunciant tot els aspectes que consideren està fora de la legislació vigent i són atemptats al medi natural. Per això hao Dia Mundial del Medi Ambient, membres del GER-EA ,hem seguit realitzant la nostra activitat habitual, hem denunciat la caça massiva del parany, així com s’han realitzat activitats de control d’espècies escasses com el corriol camanegre i s’han transladat a la marjal de Nules-Moncofa per denunciar l’absoluta dessecació de la mateixa romanent sense una gota d’aigua, ni tan sols la meterología està a favor d’aquests espais naturals. Només alguna sèquia utilitzada per desagüar la marjal manté una petita quantitat d’aigua.

A continuació s’exposen els resultats obtinguts del cens a aus a la zona de la Plana Baixa.

Cens de corriol camanegre. 5/06/2012

 

Aquesta vesprada des de les 16 a les 20h. s’han realitzat prospeccions per determinar la presència d’aus aquàtiques i constatar la nidificació del corriol camanegre. La zona a censar ha estat l’Estany de Nules, la platja de Nules i la marjal de Nules – Moncofa.

Els resultats han estat:

Espècie exemplars
Cisticola juncidis 6
Ardeola ralloides 1
Egretta garzetta 1
Larus audouinii 22
Larus michahellis 5
Merops apiaster 5
Saxicola torquatus 4
Falco tinnunculus 2
Sterna albifrons 2
Sterna hirundo 2
Sterna sandvicensis 3
Sterna sandvicensis 4
Streptopelia turtur 1
Sturnus unicolor 47
Pica pica 1
Galerida cristata 3
Considerem que la marjal i la línia de costa és tot una unitat on les espècies animals, tant les aus com altres vertebrats terrestres i invertebrats, s’interrelacionen entre si. Encara que les dades de la taula anterior no són espectaculars si que és molt important la localitzación de 2 parelles de corriol camanegre en aquest enclavament, molt humanitzat i deteriorat. Crida l’atenció que les aus comparteixen el territori entre els banyistes, pescadors i gossos de companyia, que poden ser una amenaça per als nius i xicotets pollets de corriol camanegre, ubicats a terra, on poden ser trepitjat per les persones o devorats pels gossos. Considerem que seria una bona mesura el que aquesta zona de xicotetes dunes es protegís i s’augmentara la vigilancia durant l’època de nidificació dels corriols. Seguidament posem algunes fotos d’avui, on es veuen els corriols camanegres, al costat dels xatracs comuns i becllargs intentant aconseguir aliment molt prop de la platja i altres aus.