Aeroport de Castelló. Control d’aus rapinyaires 6/06/2012

Aeroport-6-6-2012

Es realitza un nou control dels vertebrats de la zonda de l’aeroport de Castelló. L’objectiu ha estat doble, d’una banda la localització d’aus rapinyaires existents a la zona i que utilitza les instal.lacions de l’aeroport per aconseguir aliment. I d’altra a la localització i recompte de conill que entren i surten de les dependències de l’aeroport per sota de la tanca.

 

La metodologia segueix sent la mateixa que en altres visites, és a dir, desplaçaments amb cotxe a baixa velocitat, al voltant de 20 – 30 km / h. El recorregut és per la pista alfaltada que voreja la tanca de l’aeroport.

 L’horari de 16 a 19 h.

Respecte al nombre de conills (Oryctolagus cuniculus) observats, s’ha elevat a 48 exemplars. Tambè destaca en aquest control el gran nombre de conills joves detectats. Es localitza un conill atropellats a la part nord de l’aeroport la auntigua carretera Vilanova- Torreblanca.

Esparver-cendrós-inmatur-aeroport–6-6-2012

Esparver cendrós-femella-aeroport–6-6-2012

Esparver cendrós mascle aeroport–6-6-2012

Esparver cendrós mascle amb pardal.6-6-2012

 

Resultats:

Respecte a les aus observades, destaquen:

Circus pygargus 7
Circus aeruginosus 1
Pica pica 4
Columba oenas 12
Carduelis carduelis 5
Oenanthe oenanthe 6
Falco tinnunculus 2
Lanius senator 5
Streptopelia turtur 2
Emberiza calandra 2
Galerida cristata 4
Sylvia melanocephala 3
Alectoris rufa 2
Circaetus gallicus 1
Serinus serinus 6
Columba palumbus 95
Columba livia 3
Merops apiaster 2
Circus pygargus 2
Lanius senator 1
Sylvia melanocephala 1
Streptopelia turtur 1
Aquila chrysaetos 2
Hieraaetus pennatus 1
Buteo buteo 2

Com podem veure a les taules les observacions han estat realment important, observant fins a 7 espècies de rapinyaires, detectant un gran ventall des de les gran àguiles, com el una parella d’àguila reial, fins al Xoriguer vulgar, tenint cabuda la parella de aligot, l’àguila calçada, les àguiles serpeteres, destacant les parelles d’esparver cendrós. Però el més sorprenent ha estat l’observació d’un arpella i el milà negre, localitzat el passat 3 de juny.

Reial y A. calçada-aeroport–6-6-2012

Aquesta quantitat i diversitat d’espècie rapinyaires, és causa de la gran quantitat d’espècie de vertebrats que són capturats per alimentarse, des dels petits fringíl · lids, fins a les perdius, coloms i sobretot la gran quantitat de conills localitzats a la zona, el que li dóna entitat a aquesta zona per a ser declarada com Refugi de Fauna.

A.serpetera-aeroport–6-6-2012

Aligot comú-femella-aeroport–6-6-2012

Aligot comú-mascle-aeroport–6-6-2012


Altres espècies localitzades han estat una serp verda (Malpolon monspessulanus)  atropellada a la mateixa carretera de Vilanova – Torreblanca, així com la presència de dos llangardaixos ocellats (Lacerta lepida). En les petites basses artificials localitzades a la zona es detecta la presència de serp d’aigua (Natrix maura) i granotes comunes (Rana perezi).