Arpellot de marjal a les zones humides de la província de Castelló. Resultats del control del Gener-febrer 2015

Aguilu-a-lagune-8-01-2015-D

Arpellot de marjal. Femella 08/01/2015

Des de diferents associacions d’ecologistes de la província de Castelló (APNAL, GER , Ecologistes en Acció), sa fet el recompte de arpellot de marjal (Circus aeruginosus) a la província de Castelló.

L’objectiu marcat ha estat la localització de arpellots de marjal en les diferents zones de la província.

A-Lagunero-mach5-2-2015-IMG

Arpellot de marjal. Mascle 05/02/2015

Lagunero-IMG_5667

Arpellot femella adulta.

El període d’estudi s’ha centrat en els mesos de gener i febrer 2015. Horari preferiblement a primera hora del matí (8 -10 h.) i última de la vesprada (17 – 20h.), per no comptar les mateixes aus.

Les zones prospectades han estat: Marjal de Peníscola, Llacuna de Sant Mateu, Aeroport de Castelló, Prat de Cabanes – Torreblanca, Desembocadura del riu Millars, Marjal de Nules – Moncofa i Xilxes i Marjal de la Llosa – Almenara.

A-lagunero-22-01-15-femella

Arpellot de marjal. Femella 22/01/2015

Com ja es va dir en el full d’activitats d’aquest blog, les dades a recollir, ha segut:

1.- Lloc d’observació, identificar si era una zona de descans o zona d’alimentació. Ja que els arpellots es desplacen a diversos quilòmetres des de les zones de descans a les zones d’alimentació, encara que algunes poden solaparse.

A-lagunero22-01-2015_0451

Arpellot de marjal jove sense cua. 22-01-2015

2.- Nº d’individus: intentant comptabilitzar el nombre total d’arpellots observats a la zona, tenint present les duplicitats d’aus, pel que era interessant identificar mitjançant la descripció de l’au observada: manca de plomes en alguna ala, coloració, etc. .

A-Lagunero-a-mach5-2-2015-I

Arpellot de marjal. Mascle 05/02/2015

A-Lagunero-b-mach5-2-2015-I

Arpellot de marjal. Mascle 05/02/2015

 

3.- Les dades anteriors ens servien per identificar o catalogar les aus segons la seva edat i sexe, coneixent la gran dificultat entre els joves i les femelles, fins i tot mascles immadurs.

A-lagunero-22-01-2015-jove-

Arpellot de marjal jove. 22-01-2015

A-lagunero-a-22-01-2015-jov

Arpellot de marjal jove. 22-01-2015

 

Al mateix temps en aquest recompte es recollien dades d’altres espècies de rapinyaires, especialment les dels altres tipus d’arpellots observats en aquesta època com l’Arpellot pàl·lid (Circus cyaneus) i l’Arpella pàl·lida russa (Circus macrourus), distingin, si es pot, l’edat i sexe.

Per evitar conflictes i errors en comptabilitzar els individus es va quedar, en el cas de no identificar el sexe o edat, diferenciar les aus com marrons / fosques (joves – femelles) o aus clara o amb part del plomatge blavós / grisenc (mascles) , aspecte utilitzat en els censos de arpellot de marjal a l’Albufera de València organitzat per la Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO).

Participants en aquets controls: Quique Luque (APNAL-EA), Juan Luis Bort, Sergi Marzá, Lidón Badenes, Josep Bort (GER-EA)

Resultats:

Els resultats obtinguts han estat molt escassos però d’acord amb altres controls d’aquesta espècie en anys anteriors. En total 18 ex. d’arpellot de marjal en totes les zones prospectades, distribuides de la segon manera:

Marjal de Peníscola:  gener, dies 20 i 24, de 17,00-18,30 h, a totes les sortides no es va veure cap arpellot.

Llacuna de Sant Mateu: 1 femella ad. (03/01/2015), a les 12 h.

Aeroport de Castelló: a las 14 h. 2 machos adultos + 2 hembras adultas (19-01-2015). S’observa 2 femelles adultes i 1 mascle adult en diverses visites.

Prat de Cabanes – Torreblanca: 3 femelles o jovens. (19/01/2015), a les 9: 00 h. dia nugolat amb pluja.

Desembocadura del riu Millars: 1 mascle subadult i 1 femella adulta (9/01/2015). Tot l’hivern, màxim de 3 femelles / jov. + 1 mascle subad (fins 25/02/2015)

Marjal de Nules – Moncofa: 1 ex. femella (10/01/2015)

Marjal de Xilxes – Llosa – Almenara: 11 ex. d’ells 1 mascle (08/01/2015). Comptant el 25/02/2015, un totak de 7 ex. femelles / jove i un 1 mascle, entre les 8 i 11 h.

Com es pot observar, són molt poques les aus detectades en les diferents àrees prospectades, encara que estan dins de les xifres normals per a aquestes zones. De la mateixa manera destada la presència de arpelles mascles, aspecte que és important per l’escassetat de mascles durant l’hivern a la província de Castelló.

Ha destacat la presència de 2 parelles d’arpella a l’aeroport de Castelló, sent normal la hivernada de solament una parella que ha estat des de novembre 2014 final de febrer 2015. També s’han observat arpellot de marjal a les zones poc apropiades com les zones de tarongerars de Betxí, en concret una femella adulta, possiblement utilitza les zones del riu sec com a zona d’alimentació.

 Altres observacions de rapinyaires:

1.- l’Arpellot pàl·lid (Circus cyaneus):

Vist a la marjal d’Almenara el 26/01/2015, un mascle, marjal de Nules – Moncofar el 5/02/2015, un mascle ; aeroport de Castelló el 27/01/2015, una femella, marjal d’Almenara el 27/02/2015, un mascle.

A-Palido-5-02-2015-IMG_3549

Arpellot pàl·lid 5/02/2015 mascle

 

 

 

 

 

En quatre ocasions hem observat arpella pàl·lida en les zones prospectades, crida l’atenció el baix nombre d’aquestes aus i l’augment dels mascles, respecte a altres anys.

2.- Arpella pàl·lida russa (Circus macrourus)

Vist a la marjal de Nules el 16 desembre 2014 i en la marjal de Xilxes el 18/12/2014

Agui-palido-16-12-14-DSCN37

Arpella pàl·lida russa. Mascle subadult 16/12/2014

Possiblement les observacions en dies i llocs diferents però molt pròximes corresponen a un mateix individu, basant-nos en ser una espècie rara en aquestes zones.

Aguiluc-c-papialbo-18-12-20

Arpella pàl·lida russa. Mascle subadult. 18/12/2015

Aguiluc-a-papialbo-18-12-20

Arpella pàl·lida russa. Mascle subadult. 18/12/2015