Aguila de panxa blanca. Controls realitzats en la reproducció. Març- abril 2015

Hf-dd-Borriol-nord-29-3-15-

Âguila de panxa blanca adulta

Hf-Altura-13-3-2015--IMG_02

Niu d’àguila abandonat

Des de mitjans del mes de febrer diferents membres del GER-EA estem realitzant controls continus a les zones de cria d’àguila de panxa blanca i àguila real. L’objectiu inicial d’aquests controls són dos, el primer és comprovar l’ocupació dels territoris per les parelles d’àguiles. El segon és determinar en què niu estan realitzant la incubació i posterior desenvolupament dels polls.
En aquests moments, les parelles estan ocupant els territoris de l’any anterior i totes estan en el procés d’entapissat del niu i incubació dels ous.
Destaca els canvis de nius que s’han produït en algunes parelles, aspecte que demostra la inestabilitat dels territoris i la possiblement les molèsties que s’estan produint en les zones de cria, especialment per excursionistes o observadors.

Hf-Borriol-sud-31-03-15-mas

Àguila de panxa blanca adulta

Podem alegrar-nos que aquest any dos parella de la Sª d’Espadà han tornat a incubar en territori molt inestable amb reproduccions molt discontínues, no criant l’any passat i amb canvi de niu, esperem que el procés reproductiu acabi amb èxit en ambdues parelles.

Les-Santes-21-03-2015IMG_00

Observació d’àguiles a distància per disminuir les molèsties

La resta de parelles de la província de Castelló estan totes en el mateix període d’incubació, ocupant gairebé totes les zones actives conegudes.

Respecte a l’àguila reial sembla que aquest any a la part mitjana i sud de la província també està anant bé, amb la majoria dels territori ocupats i les àguiles incubant, detectant que les parelles estan compostes per àguiles adultes.

Durant el mes d’abril hem començat a controlar els polls nascuts, que en aquests moments són molt petits, recompte que després ens serveix per comprovar els polls nascuts i els polls que arriben a volar i determinar la taxa de morts al niu.

Hf-17-03-2015-d-BorriolDSCN

Àguila de panxa blanca adulta

El control dels nius de rapinyaires sempre els realitzem a distància per evitar en tot el possible les molèsties a les àguiles, cosa que tots els observadofes d’aus han de tenir present.

Al mateix temps no hem divulgar la ubicació dels nius a les persones que no tenen interès per aquestes aus, ja que poden d’una banda augmentar el nombre d’observadors inespertos i de l’altra, ser objecte de mort per furtius.

Altura-2-03-2015-DSCN6263

Prospectant territoris d’àguiles

Hf-Borriol-sud-31-03-15-fem

àguila amb anella. 31-03-2015

Un dels problemes que estem valorant és la repercussió en el resultat de la nidificació de la gran quantitat d’aigua caiguda amb les pluges de final de març. Aspecte que ens preocupa ja que alguns nius de les àguiles estan molt exposats.

Esperem que les àguiles segueixin realitzant el procés de reproducció a les màximes garanties.