CAL ACTUAR JA: LA POBLACIÓ DE L’AGUILA DE PANXA BLANCA DE LA S ª D’ESPADÀ PASSA PER ELS PITJORS MOMENTS DE LA SEVA HISTÒRIA.

Hf-Borriol-30-04-2015-IMG_8

Àguila panxa blanca adulta. Castelló

 

El Grup d’Estudi i Protecció dels rapinyaires – Ecologistes en Acció (GER-EA), un any més està realitzant seguiment de les diferents poblacions de rapinyaires a la província de Castelló, sent les poblacions d’àguila de panxa blanca a la que més esforç s’inverteix .
L’àguila de panxa blanca és una de les rapinyaires més amenaçades d’Europa, catalogada com a «Vulnerable» (anex IV) i les actuacions d’intervenció han de ser prioritàries per als Estats i Comunitats Autònomes que alberguen a l’espècie.

Hf-Borriol-adul-bb-30-04-2015-IMG_8

Parella d’àguiles de panxa blanca 30-04-2015. Castelló

Real-Santes-H-20-06-2015IMG

Membres del GER-EA controlant un territori d’águila de panxa blanca. 20-06-2015

Pràcticament finalitzada la temporada de nidificació d’aquestes espècies, membres del GER-EA i i altres ornitòlegs han detectat que la població d’àguila de panxa blanca (Aquila fasciata) existent a la Sª d’Espadà i voltants ha fracassat en la seva totalitat.
Cap de les parelles territorials ha pogut acabar la nidificació amb èxit, algunes parelles han perdut els pollets, altres han fracassat en la incubació i altres més ni tan sols s’han aventurat a criar.
És la primera vegada, des que el GER va iniciar els estudis el 1982, que cap de les parelles que mantenen els seus territoris de cria dins del Parc Natural de la Sª d’Espadà i voltants ha arribat a treure cap pollet i algunes parelles han deixat de veure en els territoris de cria .

Des d’antic, la població d’àguila de panxa blanca de la Sª d’Espadà ha estat la millor zona de tota la província de Castelló, mantenint territoris i reproduccions contínues de dos polls anuals per parella. Això feia que la totalitat de les àguiles de panxa blanca de Castelló es mantinguessin en xifres d’èxit reproductor i taxa de vol importants. Però des de l’any 2006 s’ha anat observant com, les diferents parelles encara que mantenint territoris, tenen molts problemes per reproduir-se.

La S ª d’Espadà i voltants hi ha un total de unes 8 parelles, cinc d’elles nidifiando dins dels límits del Parc Natural i la resta utilitzen el parc per desplacés o alimentar-se.

Els motius d’ALARMA, que el GER-EA detecta des de fa alguns anys i els ha posat en coneixement de la Conselleria de Medi Ambient els podem resumir en:

Hf-Borriol-sud-31-03-15-fem

Adulta anellada aCatalunya, criant a Castelló març 2015

Disminució del nombre de polls nascuts i que aconsegueixen volar, el que ens pot indicar probablement una manca d’alimentació suficient per a l’èxit de la nidificació.
Recanvi continu d’exemplars adults que formen les parelles, el que ens indica una elevada mortalitat d’adults en aquests territoris i per tant, la inestabilitat de les parelles.
Canvis continus dels llocs de cria, realitzant nius alternatius cada vegada en llocs més degradats i nius més accessibles tant per predadors naturals com per a l’home. Aquesta conducta ens pot indicar les elevades molèsties a les zones de cria o els seus voltants (vies d’escalada, rutes excursionistes, treballs forestals, observadors, etc.).

Real-Santes-Hhh-20-06-2015I
Reproduccions esporàdiques o nul·les en parelles que mantenen territori, indicant les dificultats que estan passant algunes parelles, unint-se diversos problemes al mateix temps.
– En els últims anys, una degradació total dels territoris des de moviments de terra, pistes forestals, incendis, abandonament de camps de cultius, etc.

Hf-Plan-Accio-2012

Pla d’acció directa de protecció del aguila de panxa blanca. GER-EA 2012 a Castelló.

El GER-EA, al llarg dels anys ha anat informant anualment a la Conselleria de Medi Ambient fins i tot en alguna ocasió a la Direcció del Parc Natural de la Sª d’Espadà, de la situació que estàvem observant. Els nostres escrits han caigut en sac foradat. Es contesten de forma evasiva i sense concretar accions a realitzar. Fins i tot van deixar al calaix les suggerències incloses en el «Pla d’Acció de l’Aguila de panxa blanca a Castelló 2012» que va presentar el GER-EA a la Conselleria en l’any 2012, quan ja eren evidents els grans problemes de les parelles d’àguila de panxa blanca, especialment a la Sª d’Espadà i voltants, però no es va fer ni cas.

Hf-e-Millars-14-04-2014-IMG
Jove d’àguila de panxa blanca. 2014
Buho-real-a-electro-24-8-13

Rapinyaire electrocutada. Zona al voltant Sª d’Espadà 24-08-2013

Tant els diferents Consellers de la Conselleria de Medi Ambient, com la Direcció General del Medi Natural mai ens han fet cas o han investigat les nostres denúncies, simplement, s’han limitat a realitzar accions de vigilància dels nius i poc més. I el més important, mai no han realitzat cap actuació preventiva per evitar les morts de les àguiles o l’elevat fracàs reproductor.

El GER-EA creu que:

  • No podem tenir una línia elèctrica perillosà en un territori d’àliga de panxa blanca i esperar que es electrocute una àguila per rectificar-lo.
  • No podem esperar que les àguiles no criïn o que els pollets es morin al niu per falta d’aliment, sense realitzar un pla de recuperació dels preses naturals de les que s’alimenten les àguiles.
  • No podem esperar que matin sistemàticament les àguiles en un territori o municipi sense parlar amb les associacions de caçadors o federació de caça, per atrapar els furtius.
  • No podem esperar que fracassi una reproducció o s’abandoni una zona de cria a causa de la realització d’activitats d’escalada, sense parlar amb les associacions de muntanyisme, escalada i excursionistes.
  • No podem esperar que els territoris es vagin abandonant i no actuar per a la seva recuperació, encara que no hagin àguiles en aquest moment.
  • No podem esperar que la població local no estigui informada de la importància de la joia que tenen en els seus termes municipals, a la qual ells han de gaudir i protegir.
  • No podem esperar que desapareguin les àguiles per redactar un Pla d’Acció i Recuperació de la població d’àguila de panxa blanca a Castelló i Comunitat Valenciana.
Llebra-26-12-2013-IMG_1853

Alimentació suplementària en una parella d’àguiles amb problemes de preses silvestres. Llebra atropellada 26-12-2013

Conills-11-05-2015-DSCN8949

Conills, presa important per a les àguiles 11-05-2015. Castelló

El GER-EA considera que és absurd seguir en aquesta situació. El tema de l’àguila de panxa blanca hauria de ser ja prioritari per a l’Administració i emprendre accions de baix cost a curt i mig termini per disminuir la mortalitat d’àguiles adultes i el fracàs reproductor.

Considerem que és molt important i que s’hauria de fer un Pla d’Acció individualitzat per a cada territori i parella reproductora, identificant problemes de falta d’aliment, persecucions, morts directes, morts de línies elèctriques o basses de reg o molèsties de qualsevol tipus, ja que no totes les parelles i els seus territoris són iguals. Així com emprendre accions preventives de cost baix per evitar la degradació dels territoris de cria, disminuir la mortalitat, augmentar l’alimentació per a les àguiles, rectificar les torretes elèctriques a les zones de cria i alimentació, prohibir l’escalada en les penyes amb nius, informar la població local de la importància de les àguiles i la seva delicada situació, etc ..

Al maig del 2012 es va presentar davant la consellera de Medi Ambient el Pla d’acció de l’àguila de panxa blanca a Castelló, a causa dels grans problemes que estava passant la població d’àguiles. En no fer cap cas l’Administració, el juliol del 2015 es torna a presentar a la nova Consellera de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana.
ÉS URGENT ACTUAR JA

Pla d’Acció de l’Aguila de panxa blanca a Castelló


Informació d’interès:

Control de la reproducció d’àguila de panxa blanca i àguila real a Castelló. Maig-Juny 2015.

Hf-Coves-2polls-c-4-05-15-D

Àguila de panxa blanca adulta. Castelló 4-05-2015

Hf-Irta-e-20-04-15--IMG_

Membres del GER-EA controlant un territori d’águila de panxa blanca. 20-04-2015

Hf-Borriol-sur-14-05-2015-D

Niu abandonat de àguila de panxa blanca. Castelló.

Hf-Oropesa-17-05-2015-DSCN9

Membres del GER-EA controlant un territori d’águila de panxa blanca. 17-05-2015

Diferents membres del GER-EA i persones individuals, des del mes de febrer s’estan realitzant prospeccions pels diferents barrancs i muntanyes de les comaques de Castelló amb la finalitat de localitzar territoris de cria d’àguila de panxa blanca (Aquila fasciata) i àguila real (Aquila chrysaetos), entre altres rapinyaires.

Aquesta prospecció s’ha anat realitzant amb intensitat en els primers mesos per a posteriorment invertir tot l’esforç en les zones localitzades amb parelles d’àguiles nidificants.

L’esforç ha estat irregular però molt intens en gairebé tota la província on es localitzen les parelles nidificants d’àliga de panxa blanca i en menor mesura en la zona nord-occidental on es localitzen la majoria de les àguiles reals.

Els objectius plantejats pel GER-EA per a aquest any han estat diversos:

1.- localització de noves parelles territorials o abandonament de zones de cria.

2.- identificar l’edat dels adults (inmaturs, subadults i adults) que formen la parella territorial, per identificar els recanvis en la composició de la parella i per tant, mort d’algun membre de la mateixa.

3.- seguir el desenvolupament dels polls en edats avançades.

4.- controlar les zones amb polls per identificar i evitar possible problemes, avisant i informant als agents mediambientals, en tal cas.

És important recordar que la nostra actuació es realitza sobre espècies d’aus molt sensible i catalogades com a vulnerables el que porta implícit una sèrie de comportaments en el control i seguiment. Aquests comportaments han estat els recomanats per SEO-birdlife, però sobretot mantenir una distància important entre l’observador i les zones amb nius, minimitzant en tot moment les possible molèsties que com a observadors podríem produir a la parella d’àguiles.

I no difonent les zones de nidificació a gent no sensible o amb escàs interès o coneixement en la conservació de les rapinyaires, ja que poden ser, de manera directa o indirecta, els que poden fer públic la ubicació dels nius a col·lectius poc respectuosos amb el medi ambient.

Si parlem de l’àguila de panxa blanca podem dir que la majoria dels terriorios han estat ocupats per parelles nidificants, sent molt poques les parelles que han fracassat en la part centre nord provincial , traient un nombre de polls volanders important.

No obstant això, aquestes bones xifres s’han trencat en les parelles d’àguila cuabarrada localitzades al Parc Natural de la Sª d’Espadà, i voltants, on totes les parelles han fracassat. Per primera vegada que el GER-EA realitza controls en aquesta població, des de 1982, fa més de trenta anys, mai la totalitat de les parelles de la Sª d’Espadà havien fracassat. De fet fa anys aquesta població d’àguiles era una de les més sanes de la Comunitat Valenciana amb cries contínues de 2 polls, és a partir del 2006 quan aquesta important població inicia el seu descens.

El fracàs en la nidificació enguany, ha consistit en la pèrdua d’ous al no eclosionar, fins i tot algunes parelles no s’han arriscat a construir o reparar el niu per criar, i el més alarmant que algunes parelles no les hem vist en els territoris de cria.

Hf-Coves--ad-04-05-2015-IMG_

Àguila de panxa blanca adulta. Castelló 04-05-2015

Hf-Tales-d-10-05-2015-IMG_9

Membres del GER-EA controlant un territori d’águila de panxa blanca. 10-05-2015

Considerem que moltes de les advertència que ha fet el GER-EA durant anys a la Adminstració i han caigut en sac foradat, ara han pres forma i ja no hi ha temps per esperar més.

CAL ACTUAR JA¡¡¡¡

 En resum hem controlat un total de 22 territoris ocupats i 4 abandonats, dels quals en 17 s’ha iniciat la nidificació (ous i polls), sent el nombre total de polls que han arribat a volar de 18. El que ens indica uns paràmetres reproductors de: Productivitat = 0.81 p/p/a; Èxit reproductor =1.05 p/p/a; Taxa de vol = 1.5 pv/p/a. Xifres que es mantenen dins la tònica general, encara que només 6 parelles han arribat a criar dos polls.