Cens d’aus a la marjal de la Llosa i Xilxes. 10/01/2012

Membres del GER-EA inicien el recompte d’aus a la marjal de la Llosa i Xilxes en col · laboració dels membres del grup Acció Ecologista Agró (organitzador).

10/01/2012

Observadors: Josep Bort , Sergi Marza y J.Lluis Bort (GER-EA).
Els resultats obtinguts són:

Marjal de La Llosa:

Circus aeruginosus 3
Bubulcus ibis 48
Turdus merula 1
Ardea cinerea 68
Egretta garzetta 194
Egretta alba 2
Phalacrocorax carbo 10
Lanius excubitor 1
Phoenicurus ochruros 3
Vanellus vanellus 65
Cisticola juncidis 3
Anthus pratensis 50
Falco tinnunculus 3
Buteo buteo 3
Galerida cristata 4
Fringilla coelebs 75
Tringa ochropus 1
Tringa ochropus 1
Hieraaetus pennatus 1
Luscinia svecica 4
Emberiza schoeniclus 7
Motacilla alba 12
Larus ridibundus 700
Larus fuscus 42
Saxicola torquatus 8

Marjal de la Llosa, tractor movent la terra, envoltat per gavines vulgars. 10/01/2012

Marjal de Xilxes.

Tetrax tetrax 1
Phalacrocorax carbo 6
Falco tinnunculus 2
Egretta garzetta 10
Fringilla coelebs 50
Charadrius dubius 6
Ardea cinerea 1
Motacilla alba 25
Anthus pratensis 10
Anas platyrhynchos 2
Circus aeruginosus 2
Serinus serinus 17
Vanellus vanellus 2
Pica pica 5
Upupa epops 3
Gallinago gallinago 3
Erithacus rubecula 2
Egretta alba 1
Bubulcus ibis 3
Emberiza schoeniclus 12
Saxicola torquatus 4
Buteo buteo 1
Luscinia svecica 1

 

 Sisó ( Tetrax tetrax ) vist a la marjal de Xilxes 10/01/2012

 

Marjal de Moncofar-Nules

Lanius senator 1
Buteo buteo 1
Phoenicurus ochruros 2
Saxicola torquatus 2
Egretta garzetta 6
Carduelis carduelis 6
Falco tinnunculus 1
Upupa epops 1
Erithacus rubecula 1
Carduelis chloris 1
Tringa ochropus 1
Actitis hypoleucos 1
Motacilla cinerea 1
Motacilla alba 8
Ptyonoprogne rupestris 30

Estany de Nules – Marjal de Borriana

Fulica atra 20
Falco tinnunculus 1
Phalacrocorax carbo 7
Tachybaptus ruficollis 2
Marcar el Enlace permanente.

Comentarios cerrados.