Informació de suport

Aquesta secció pretén aportar informació de suport per als usuaris del nostre blog. En cap moment hem pretès fer nostra la informació aportada sinó que sigui un punt més de difusió i consulta d’aspectes interessants del Medi Natural.

Sistema d’Informació sobre Biodiversitat per a Europa

Agència Europea de Medi Ambient

Conveni sobre la Diversitat Biològica

Decenni de les Nacions Unides sobre Biodiversitat 

La Llista Roja de l’ UICN

Ministeri d’ Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Anuari estadístic

Àrees d’activitat

Biodiversitat

http://www.gbif.es/MasDatos.php

Vertebrats

Inventario Español de Especies Terrestres

Invertebrats

 Visor

Consellería d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

Biodiversitat

 Banc de dades de Biodiversitat

Visor biodiversitat

Revista BIOdiversitat (Consellería de Medi Ambient. Generalitat Valenciana)

MEMÒRIES DE LA FISCALIA GENERAL DE L’ESTAT.

Fiscal especialista: Medi Ambient. Memories:

Conclusions de les reunions de la Xarxa de Fiscals de Medi Ambient:

MEMÒRIES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.

Comentarios cerrados.