Socis

Des de l’adreça del GER-EA ens dirigim a tu per a fer-te partícip de les nostres activitats, campanyes, denúncies, etc.

La forma de contacte amb el soci és a partir del correu electrònic, la nostra pàgina web o aquest blog.

Som un dels primers grups naturalistes que van apostar per les noves tecnologies a principi de la dècada dels noranta, en el segle passat, amb l’objectiu de facilitar la nostra comunicació i informació entre els socis. Amb aquest sistema van disminuir les reunions a mensuals o bimensuals, concentrant-les en eixides al camp. Amb l’aposta pel correu electrònic i la pàgina web (Internatura) que publiquem l’any 1995, la comunicació entre els socis es va fer molt més fluida i les activitats es desenvolupaven més estructurades i programades. A més, tots tenien oportunitat de proposar i redactar qualsevol activitat, projecte o campanya a desenvolupar, fent partícip a la resta dels membres del grup.

D’altra banda, l’ús del correu electrònic ens va fer reduir l’ús del paper pràcticament a zero, intercanviant-nos els estudis, articles, etc. per arxius electrònics.

Ser soci del GER-EA implica pagar una menuda quantitat amb la qual desenvolupar les activitats, pagar la màquina dels Estats Units on tenim allotjat el sistema informatitzat del grup i a altres organitzacions a què pertanyem (Ecologistes en Acció País Valencià, Federació d’Ecologistes en Acció, entre altres), pagar les despeses d’impremta per editar fullets i llibres. Si eres soci del GER-EA rebràs un anuari ornitològic de Castelló / Comunitat Valenciana i participaràs en les diferents activitats del grup, dirigides principalment a la protecció del medi natural i especialment a les aus rapinyaires.

Les quotes a les quals pots accedir són:

Entitats / Fundacions: Mínim 100 euros / any.

Soci adult: 20 euros / any.

Soci estudiants: la voluntat.

Soci nens / adolescents: gratis.

Tots les inscripcions han de ser per domiciliació bancària.

BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ I DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

DADES DEL TITULAR DEL COMPTE:

Entitat:
CIF / NIF:
Nom i Cognoms:
Domicili:
C.P. / Localitat / Província:
Telèfon:

Correu electrónic:

Direcció electrónica de Web, blog, altres:

DADES BANCÀRIES:

Banc o Caixa:
Direcció:
C.P. / Localitat / Província:

Codi compte client: (20 dígits).

Codi IBAN:_______

Entitat : _ _ _ _

Oficina: _ _ _ _

D.C.:_ _

N º Compte: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Molt Srs meus: Pregue que atenguen els rebuts domiciliats en aquesta entitat que, amb càrrec al meu compte indicat anteriorment, els seran presentats al cobrament per el Grup d’Estudi i Protecció dels Rapinyaires – Ecologistes en Acció (GER-EA), en concepte de «Quota anual associativa», fins a nova ordre.

atentament,

Sgt.:
Signatura del titular del compte

, D de 201__

 

Els textos i les fotografies són propietat dels seus autors i del GER-EA, no està permesa la seva reproducció total o parcial sense el consentiment exprés d’aquestos i del grup.

Comentarios cerrados.