Reunió sobre Agricultura ecològica. No cultius Transgènics. 21/04/2013

Al Termet de Vila-real es va produir una reunió per debatre sobre diversos aspectes de l’Agricultura ecològica, el seu comerç i sortida al mercat.

Alhora es van desenvolupar diversos comentaris sobre la instal·lació de diferents cultius de vegetals transgènics, tant al municipi de Vinaròs com a Almenara.

Van ser diversos agricultors els que ens van explicar les seves experiències, la seva forma de conrear, els productes més utilitzats i la forma de comercialitzar amb aquests productes. Comentant que els inicis són molt durs, tenint com a clients familiars, amics, coneguts i poc a poc augmentar aquest àmbit.

Es van explicar diverses experiències sobre els avantatges i inconvenients entre l’agricultura tradicional i l’ecològica .

Al final de la reunió es va reivindicar la negació sobre experiments de multinacionals amb cultius transgènics que poc a poc van proliferant en diferents províncies espanyoles. Trobant a Castelló un rebuig de la majoria de la societat, fins i tot es va comentar l’adhesió de diversos ajuntaments a estar el seu terme lliure de transgènics.

El GER-EA , va ser un dels grups presents comentant la seva experiència en l’oposició al camp d’experimentació de cultius transgènics a Vinaròs .

 Alhora es comenten alguns aspectes de la Plataforma ciutadana contra els projectes de recerca de la Fractura Hidràulica, coneguda amb el nom de «fracking» desarrolldos a les comarques del nord de Castelló (Baix Maestrat, Els Ports, Alt Maestrat), amb gran perjudici per al subsòl i rius subterranis amb contaminació de les aigües i possibles moviments sísmics.