Cens de corriol camanegre. 5/06/2012

 

Aquesta vesprada des de les 16 a les 20h. s’han realitzat prospeccions per determinar la presència d’aus aquàtiques i constatar la nidificació del corriol camanegre. La zona a censar ha estat l’Estany de Nules, la platja de Nules i la marjal de Nules – Moncofa.

Els resultats han estat:

Espècie exemplars
Cisticola juncidis 6
Ardeola ralloides 1
Egretta garzetta 1
Larus audouinii 22
Larus michahellis 5
Merops apiaster 5
Saxicola torquatus 4
Falco tinnunculus 2
Sterna albifrons 2
Sterna hirundo 2
Sterna sandvicensis 3
Sterna sandvicensis 4
Streptopelia turtur 1
Sturnus unicolor 47
Pica pica 1
Galerida cristata 3
Considerem que la marjal i la línia de costa és tot una unitat on les espècies animals, tant les aus com altres vertebrats terrestres i invertebrats, s’interrelacionen entre si. Encara que les dades de la taula anterior no són espectaculars si que és molt important la localitzación de 2 parelles de corriol camanegre en aquest enclavament, molt humanitzat i deteriorat. Crida l’atenció que les aus comparteixen el territori entre els banyistes, pescadors i gossos de companyia, que poden ser una amenaça per als nius i xicotets pollets de corriol camanegre, ubicats a terra, on poden ser trepitjat per les persones o devorats pels gossos. Considerem que seria una bona mesura el que aquesta zona de xicotetes dunes es protegís i s’augmentara la vigilancia durant l’època de nidificació dels corriols. Seguidament posem algunes fotos d’avui, on es veuen els corriols camanegres, al costat dels xatracs comuns i becllargs intentant aconseguir aliment molt prop de la platja i altres aus.