Alt i Baix Maestrat i Els Ports. Algunes observacions

A continuació es relacionen els vertebrats, invertebrats i algunes plantes més destacades observades en l’entorn de diversos municipis de l’Alt, Baix i els Ports entre el 26 i 29 març 2012.

Observacions en l’entorn del municipi de Sant Mateu i l’ermita de la Mare de Déu dels Àngels.

Població de Sant Mateu i l’ermita de la Mare de Déu dels Àngels

Taula 1. – Aus

Especie d’aus: data d’observació 26/03/2012
Alectoris rufa
Buteo buteo
Delichon urbica
Otus scops
Upupa epops
Vanellus vanellus

 

Perdiu

 

Taula 2. – Mamifers

Especie mamifers: data d’observació 26/03/2012
Oryctolagus cuniculus

Taula 3. – Invertebrats.

Especie: papallones. data d’observació 26/03/2012
Anthocharis euphenoides
Colias crocea
Lasiommata megera
Pararge aegeria
Pseudophilotes panoptes
Tomares ballus
Vanessa atalanta
Vanessa cardui cardui
Zerynthia rumina

 

      

Anthocharis euphenoides ; Lasiommata megera;                  Pararge aegeria;                          Tomares ballus

     

 Vanessa cardui cardui ;                                                         Zerynthia rumina

 

Taula 4.- Altres invertebrats:

Especie: data d’observació 26/03/2012
Porcellius silvestris
Buthus occitanus
Crioceris asparagi
Macroglossum stellatarum

   

Buthus occitanus (aliacra);          Porcellius silvestris (baconet);          Crioceris asparagi (insecte)

Taula 5.- Plantes i flors més interessants:

Especie de plantes:
Asphodelus fistulosus
Aphyllanthes monspeliensis
Brassica fruticulosa
Calendula arvensis
Diplotaxis erucoides
Erodium malacoides
Lamium amplexicaule
Linum narbonense
Lobularia maritima
Muscari neglectum
Narcissus assoanus
Ophrys fusca
Prunus dulcis
Prunus mahaleb
Thymelaea tinctoria
Veronica polita
Viola alba
Helianthemum vilaceum
Helianthemum marifolium
Pinus halepensis
Ulex parviflorus
Thymus vulgaris vulgaris
Crataegus monogyna
Rhamnus alaternus
Euphorbia serrata
Potentilla neumanniana
Astragalus monspessulanus gypsophilus
Prunus spinosa
Salix sp.
Quercus coccifera
Pistacia lentiscus
Genista scorpius
Narcissus dubius
Umbilicum rupestris

       

Asphodelus fistulosus ;            Muscari neglectum ;                 Narcissus assoanus;               Ophrys fusca
        
                       Prunus mahaleb ;                                        Viola alba;                                 Thymelaea tinctoria; 

      

Helianthemum vilaceum;                Euphorbia serrata;                   Prunus spinosa;                       Umbilicum rupestris

A continuació es relacionen diferents taules de vertebrats i invertebrats observats en l’entorn del municipi de Morella.

 

                                                Voltants de la Vallivana.                                                      El Moll

Taula 1. – Aus:

Especie d’aus: data d’observació 26/03/2012
Alectoris rufa
Garrulus glandarius
Aquila chrysaetos
Buteo buteo
Circaetus gallicus
Phoenicurus ochruros
Upupa epops
 
Cua-roja fumada

Taula 2. – Mamifers

Especie: data d’observació 26/03/2012
Capra pyrenaica
Oryctolagus cuniculus
Vulpes vulpes

 

                 cabra salvatge                                         rabosa

Taula 3. – Invertebrats.

Especie: papallones. data d’observació 26/03/2012
Vanessa atalanta
Callophrys rubi
Iphiclides podalirius
Erebia epistygne
Inachis io

  

 Vanessa atalanta ;                                Callophrys rubi ;                                Iphiclides podalirius; 

 

                     Erebia epistygne                                                        Inachis io

 

Observacions realitzades en el terme municipal de Vilafranca.

Fuente en término de Vilafranca.
Especie d’aus: dades d’observació del 27/03/2012
Milvus migrans
Neophron percnopterus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Emberiza cirlus

 

Especie de plantes:
Bellis perennis
Galanthus nivalis

 

                            Bellis perennis                                                                             Galanthus nivalis

 

Observacions d’aus al terme de Ares. Font de la Pinella.

Especie d’aus observades el 28/03/2012
Actitis hypoleucos
Alauda arvensis
Corvus corax
Corvus corone
Emberiza cirlus
Lanius meridionalis
Lullula arborea
Motacilla alba
Turdus viscivorus

Observacions al terme de Castellfort. Sellumbres. 28/03/2012

Rambla Sellumbres

Fringilla coelebs (au); Vulpes vulpes (mamifer);

Gonepteryx cleopatra Libythea celtis (papallones)

 

Gonepteryx cleopatra                                                                Libythea celtis

Berberis hispanica seroi (planta)

 

Observacions al terme de Sorita 29/03/2012

Especie: aus
Aquila chrysaetos
Accipiter nisus
Gyps fulvus

Voltor comú. 220 ex.

Altres observacions de vertebrats i invertebrats:

Sciurus vulgaris (mamifer); Callophrys rubi (papallona).

    

                        Esquirol                                                   Callophrys rubi

Algunes plantes com:

Hepatica nobilis   i   Petrocoptis pardoi.

 

Els textos i les fotografies són propietat dels seus autors i del GER-EA, no està permesa la seva reproducció total o parcial sense el consentiment exprés d’aquestos i del grup.